ANH VĂN THIẾU NHI

Từ bắt đầu vào Lớp 1 trở lên

 • Chương trình Anh Văn thiếu nhi xây dựng cho các em có một nền tảng vững chắc ngay từ buổi đầu tiếp xúc với môn Anh Văn dựa trên sự rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết bằng phương pháp trực quan sinh động và những buổi sinh hoạt Tiếng Anh bổ ích…
 • Học với giáo viên bản ngữ 1 buổi/tuần.
 • Học theo giáo trình Let's Go + Video clips giao tiếp + English songs.
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
STARTERS 1SR -> 6SR Let's Go 1, 2
LTSR1, 2 Cambridge STARTERS
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn thiếu nhi

ANH VĂN THIẾU NIÊN

Dành cho Thiếu Nhi đã học xong giáo trình Let’s Go hoặc Family and Friends.

 • Có giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy.
 • Giáo trình học theo tiêu chuẩn Châu Âu.
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
A1 SA, SB AMERICAN ENGLISH FILE + LET’s TALK
Communication Video Clips + English Songs
A2 1GA -> 5GA
B1 1GB -> 5GB
B2 1GC -> 4GC
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn thiếu niên

ANH VĂN GIAO TIẾP 1

 • Giúp học viên phát triển tổng quát 4 kỹ năng giao tiếp (Nghe, Nói, Đọc, Viết), làm nền tảng cho những khóa học nâng cao sau này để lấy các chứng chỉ Anh Văn quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS…, du học và tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Giáo trình học theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Có giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy.
 • Học theo giáo trình của Đại Học Oxford
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
A1 1A, 2A AMERICAN ENGLISH FILE + LET’s TALK
Communication Video Clips + English Songs
A2 3A -> 5A
B1 1B -> 5B
B2 1C -> 3C
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn giao tiếp 1

ANH VĂN GIAO TIẾP 2

 • Dành cho Học Sinh, Sinh Viên và người đi làm cần nhiều thời gian luyện kỹ năng giao tiếp với giáo viên bản ngữ. Học theo giáo trình của Đại Học Oxford, theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 • 70% giáo viên Việt Nam - 30% giáo viên bản ngữ.
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
A1 STA, STB AMERICAN ENGLISH FILE + LET’s TALK
Communication Video Clips + English Songs
A2 1GTA -> 5GTA
B1 1GTB -> 5GTB
B2 1GTC -> 3GTC
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn giao tiếp 2

LUYỆN THI TOEIC

 • Đáp ứng nhu cầu cho SV ĐH – CĐ phải có chứng chỉ TOEIC để TN ra trường. Học viên được luyện các kỹ năng làm bài thi và kiến thức giao tiếp phổ thông và thương mại.
 • Có giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy.
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
Level > 350 (học đến TOEIC 4B) TOEIC 1 Very Easy Toeic
TOEIC 2A, 2B Starter Toeic
TOEIC 3A, 3B Developing Skills Toeic
TOEIC 4A, 4B Long Man – Real TOEIC
Level > 550 TOEIC 5A, 5B Long Man -Full Actual Tests
Level > 750 TOEIC 6A, 6B Target Toeic
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn Luyện thi TOEIC

ANH VĂN TOEFL iBT®

 • Đáp ứng như cầu cho HS – SV đi du học nước ngoài hoặc phải có bằng TOEFL để tốt nghiệp ra trường.
 • Có giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy.
CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
INTERMEDIATE TOEFL 1A -> 1D LinguaForum + Master Skills Toefl iBT
HIGH INTERMEDIATE TOEFL 3A -> 3D
ADVANCED TOEFL 3A -> 3D
Save time, Improve Your Score TOEFL 4A -> 4D PRACTICE TESTS for Toefl iBT
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn TOEFL iBT®

LUYỆN THI A, B

CẤP ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH
LTA Streamline English
LTB
Thời khóa biểu: Các lớp Anh văn Luyện thi chứng chỉ A, B