Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 17-18 tháng 8/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Anh văn tại quận Tân Bình

Hàng tuần vẫn nhận học viên mới: tư vấn, kiểm tra đầu vào và xếp lớp phù hợp với trình độ hiện tại của học viên.

Bấm vào hình dưới để xem rõ hơn hoặc tải file word tại đây: Thông báo khai giảng các lớp Anh Văn tháng 8/2015 (khai-giang-khoa-anh-van-thang-8-nam-2015.doc)

Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 17-18 tháng 8/2015

Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 17-18 tháng 8/2015