Ban giảng huấn có năng khiếu sư phạm, nhiệt tình, năng lực chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm được chọn lọc từ các Trường Đại Học uy tín ở Tp.HCM, THPT ChuyênTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền trực tiếp giảng dạy.

Cập nhật ngày 28/05/2014

MÔN HỌ và TÊN
ANH VĂN Huỳnh Thị Ánh Diễm
Thầy Trương Đình Khoa
Thầy Phạm Thế Vinh
ĐỊA LÝ Châu Thị Nguyệt
HÓA HỌC Thầy Lê Kiều Anh
Thầy Lương Ngọc Hải
Thầy Trần Hạnh
Thầy Vũ Ngọc Tuấn Kiệt
Thầy Trần Xuân Lam
Thầy Nguyễn Long Thành
Thầy Nguyễn Thành Trì
Thầy Nguyễn Tấn Trung
Thầy Huỳnh Thanh Vũ
Thầy Dương Bá Vũ
VẬT LÝ Thầy Nguyễn Đình Cư
Thầy Hoàng Công Nam Đắc Hùng
Thầy Nguyễn Anh Huy
Thầy Phạm Sơn
Thầy Nguyễn Vĩnh Thụy
Thầy Ngụy Ngọc Xuân
SINH HỌC Thầy Trương Đình Hùng
Thầy Lê Xuân Huy
Thầy Lê Văn Tặng
LỊCH SỬ Thầy Đoàn Văn Đạo
TOÁN Thầy Phan Bắc
Thầy Phan Đồng
Thầy Lưu Anh Đức
Thầy Mang Tấn Hải
Thầy Tạ Thuận Hòa
Thầy Trần Nhân
Thầy Võ Hữu Phước
Thầy Nguyễn Nam Thành
Thầy Trương Đức Tiến
Thầy Nguyễn Viết Trí
Thầy Tôn Thất Tứ
Thầy Lê Anh Vũ
VĂN Thầy Vũ Ngọc Bình
Thầy Nguyễn Tôn Hoàng
Thầy Nguyễn Đức Hùng