Ngữ Pháp Tiếng Anh

Phân biệt cách sử dụng One và You

Phân biệt cách sử dụng One và You

Cả hai đại từ "One" và "You" trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau. Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau.. Xem chi tiết...
Mẹo nhỏ luyện Viết tiếng Anh

Mẹo nhỏ luyện Viết tiếng Anh

Có thể bạn viết nhiều nhưng lại luôn thấy rằng từ ngữ trong bài viết được dùng một cách vụng về. Hoặc có thể bài viết của bạn đơn điệu và không gây ấn tượng gì. Nếu bạn đang băn khoăn xem làm thế nào để viết một bài thật nổi bật thì đây là những bí quyết . Xem chi tiết...