Từ Vựng Tiếng Anh

Sự khác nhau giữa Problem và Trouble

Sự khác nhau giữa Problem và Trouble

Problem là một danh từ đếm được và chỉ ra rằng một việc gì đó mang lại phiền toái và khó khăn. Chúng ta thường dùng cấu trúc “having a problem/ having problems with something”, mà không dùng having a trouble.. Xem chi tiết...
Phân biệt 'think of' và 'think about'

Phân biệt 'think of' và 'think about'

Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với Think of và Think about. Về cơ bản thì think of thường có nghĩa là tưởng tượng - imagine - trong khi think about thường có nghĩa gần hơn với consider - xem xét, suy nghĩ.. Xem chi tiết...