Luyện thi vào lớp 10 trường chuyên - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh văn - Sinh

Theo quy chế Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Chuyên và lớp 10 Chuyên của các Trường THPT trong Thành phố như hiện nay, các thí sinh đều phải chọn thi một môn Chuyên cùng với 3 môn bắt buộc.

Cách tính điểm tuyển vào Trường Chuyên và lớp Chuyên như sau: Nếu tuyển vào lớp Chuyên thì điểm môn Chuyên được nhân hệ số 2 cộng với 3 môn bắt buộc (hệ số 1) ra tổng điểm, nếu tuyển vào lớp thường Trường Chuyên thì điểm môn Chuyên được tính hệ số 1 cộng với 3 môn bắt buộc (hệ số 1) ra tổng điểm. Vì thế điểm môn Chuyên rất quan trọng, mang tính quyết định để vào được Trường Chuyên hay lớp Chuyên. Do đó học sinh muốn thi vào Trường Chuyên hoặc lớp Chuyên thì cần phải tập trung bồi dưỡng môn Chuyên một cách nghiêm túc và đúng trọng tâm chương trình.

Để đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và học sinh đang học lớp 9 muốn luyện thi vào lớp 10 chuyên, trung tâm bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền mở các lớp luyện thi các môn Chuyên: Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh văn - Sinh.

Do các Thầy Cô đang phụ trách dạy Chuyên của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền trực tiếp giảng dạy.

Có giáo viên quản nhiệm điểm danh, theo dõi sự chuyên cần & kỷ luật của học viên. Trung tâm thường xuyên liên hệ với Phụ Huynh về tình hình học tập của học viên qua điện thoại và sổ liên lạc.

Thời khóa biểu lớp luyện thi vào lớp 10

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 2013

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm 2013