Sau đây là bảng giá học phí các lớp luyện thi đại học, ôn thi đại học trung hạn khối A A1 B C D, các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, văn, anh văn, lịch sử, địa lý áp dụng từ ngày 18-02-2013 đến ngày 30-06-2013

Lớp luyện thi đại học buổi sáng

SỐ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ
04 MÔN TRỌN KHÓA 6.900.000 VNĐ
03 THÁNG 4.600.000 VNĐ
03 MÔN TRỌN KHÓA 5.200.000 VNĐ
03 THÁNG 3.500.000 VNĐ
02 MÔN TRỌN KHÓA 4.000.000 VNĐ
03 THÁNG 2.700.000 VNĐ
01 MÔN: Toán, Hóa TRỌN KHÓA 2.200.000 VNĐ
01 MÔN: Anh Văn,
Văn Học, Sinh Học, Vật Lý
TRỌN KHÓA 1.800.000 VNĐ

Lớp luyện thi đại học buổi tối

SỐ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ
03 MÔN TRỌN KHÓA 3.700.000 VNĐ
03 THÁNG 2.500.000 VNĐ
02 MÔN TRỌN KHÓA 2.700.000 VNĐ
03 THÁNG 1.800.000 VNĐ
01 MÔN TRỌN KHÓA 1.350.000 VNĐ

Để biết thêm chi tiết, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên hệ qua số điện thoại của trung tâm.

ghi chú: Trọn khóa học đến ngày 30/06/2013.