Bảng giá học phí các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 2013 các lớp 9, 11, 12, các môn toán, vật lý, hóa học, văn, anh văn áp dụng từ ngày 10/06/2013

Lớp 10 dự kiến khai giảng vào đầu tháng 07/2013

Các lớp bồi dưỡng văn hóa hè lớp 9

MÔN ĐĂNG KÝ 1 THÁNG 2 THÁNG
Toán, Văn 300.000 VNĐ / 1 môn 600.000 VNĐ / 1 môn
Lý, Hóa, Anh văn 200.000 VNĐ / 1 môn 400.000 VNĐ / 1 môn
Cả 3 môn Toán + Lý + Hóa 700.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
Cả 3 môn Toán + Văn + Anh văn 800.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Cả 4 môn Toán + Lý + Hóa + Anh văn 900.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
Tất cả 5 môn Toán + Lý + Hóa + Văn + Anh văn 1.200.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ

Các lớp bồi dưỡng văn hóa hè lớp 11

MÔN ĐĂNG KÝ 1 THÁNG 2 THÁNG
Toán 450.000 VNĐ / 1 môn 900.000 VNĐ / 1 môn
Lý, Hóa, Anh văn 300.000 VNĐ / 1 môn 600.000 VNĐ / 1 môn
Cả 3 môn Toán + Lý + Hóa 1.000.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ
Cả 4 môn Toán + Lý + Hóa + Anh văn 1.300.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

Các lớp bồi dưỡng văn hóa hè lớp 12

MÔN ĐĂNG KÝ 1 THÁNG 2 THÁNG
Toán 450.000 VNĐ / 1 môn 750.000 VNĐ / 1 môn
Lý, Hóa, Anh văn 300.000 VNĐ / 1 môn 500.000 VNĐ / 1 môn
Cả 3 môn Toán + Lý + Hóa 1.000.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
Cả 4 môn Toán + Lý + Hóa + Sinh 1.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ

boi duong he

boi duong van hoa he

Bảng giá học phí sẽ thay đổi theo hàng tuần. Để biết thêm chi tiết, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên hệ qua số điện thoại của trung tâm: (08) 38 117 380 - (08) 38 119 379.