Các dạng bài tập toán về số phức để tham khảo

Toán Học
Dung Lượng: 168 KB
Lượt Tải: 50
Ngày Đăng: 26-02-2013
Tải Về Xem Trực Tuyến
9 dạng bài tập toán về số phức ôn thi Đại học: các phép toán số phức, tính i^n và áp dụng, tìm các số thực x, y thỏa mãn đẳng thức, tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước, tìm tập hợp điểm, tìm số phức có mô đun lớn nhất, bé nhất, giải phương trình bậc 2 và vIet, giải phương trình bậc khác 2, hệ phương trình.

Bài liên quan:

Thảo luận:

X

Ủng hộ trang facebook của Trung tâm

Liên H