Menu

Tổng hợp đề thi mẫu kỳ thi THPT quốc gia 2015 từ bộ GD-ĐT

Tổng hợp danh sách các đề thi mẫu, minh họa cùng đáp án và thang điểm cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 các môn Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Văn, Sinh, Sử, Địa, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Đức để các bạn học sinh, luyện thi đại học và giáo viên có thể tham khảo chính thức từ bộ GD&ĐT. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đáp ứng mục đích tổ chức thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao, tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40% tổng số điểm để đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh.

Đề thi ra theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Đề thi các môn khoa học xã hội tiếp tục ra theo hướng mở.

Về hình thức, đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: phần đọc hiểu và phần làm văn; trong đó tỷ lệ điểm dành cho phần đọc hiểu chiếm khoảng 30% tổng số điểm. Đề thi các môn Ngoại ngữ có 2 phần: phần viết và phần trắc nghiệm; trong đó tỷ lệ điểm dành cho phần viết chiếm khoảng 20% tổng số điểm.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, Bộ Giáo dục giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Danh sách đề thi mẫu cùng đáp án và thang điểm:

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Toán (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Văn (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lý (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Hóa (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Sinh (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Sử (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Địa lý (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Pháp (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Trung (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Đức (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Nhật (đề mẫu)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Nga (đề mẫu)

Đánh giá