Thông Báo - Tin Tức Từ Trung Tâm

Khai giảng các lớp Anh văn tháng 8/2015

Khai giảng các lớp Anh văn tháng 8/2015

Khai giảng Anh Văn Khóa tháng 8: các lớp Anh văn thiếu nhi - Anh văn thiếu niên - Anh văn giao tiếp 1 & 2 - Luyện thi TOEIC - TOEFL iBT® - Luyện thi chứng chỉ A, B - Anh văn phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 từ ngày 17-18 tháng 08/2015. Xem chi tiết...
Khai giảng các lớp Anh văn tháng 6/2015

Khai giảng các lớp Anh văn tháng 6/2015

Khai giảng Anh Văn Khóa tháng 6: các lớp Anh văn thiếu nhi - Anh văn thiếu niên - Anh văn giao tiếp 1 & 2 - Luyện thi TOEIC - TOEFL iBT® - Luyện thi chứng chỉ A, B - Anh văn phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 từ ngày 15 đến 20 tháng 06/2015. Xem chi tiết...
Khai giảng các lớp Anh văn tháng 4/2015

Khai giảng các lớp Anh văn tháng 4/2015

Khai giảng Anh Văn Khóa tháng 5: các lớp Anh văn thiếu nhi - Anh văn thiếu niên - Anh văn giao tiếp 1 & 2 - Luyện thi TOEIC - TOEFL iBT® - Luyện thi chứng chỉ A, B - Anh văn phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 từ ngày 02/03/2015. Xem chi tiết...