Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 13-14/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Anh văn tại quận Tân Bình

Hàng tuần vẫn nhận học viên mới: kiểm tra đầu vào và xếp lớp phù hợp với trình độ hiện tại của học viên.

Bấm vào hình dưới để xem rõ hơn.

Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 13-14/4/2015

Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 13-14/4/2015