CÁC LỚP ANH VĂN

Khai giảng: 04 – 5/06/2012

ANH VĂN THIẾU NHI

(Học theo giáo trình của Đại Học Cambridge)

 • Chương trình Anh Văn thiếu nhi xây dựng cho các em có một nền tảng vững chắc ngay từ buổi đầu tiếp xúc với môn Anh Văn dựa trên sự rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết bằng phương pháp trực quan sinh động và những buổi sinh hoạt Tiếng Anh bổ ích…
 • Đăng Ký Thi Chứng chỉ Starters, Movers, Flyers tại phòng ghi danh.
 • Học với giáo viên bản ngữ 1 buổi/tuần

YÊU CẦU

CẤP ĐỘ

LỚP

Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

Ba-Năm-Bảy  (19g15-20g45)

GIÁO TRÌNH

HỌC PHÍ / 08 TUẦN

Từ bắt đầu vào Lớp 1 trở lên

 

STARTERS

 

1SR

1SR2

 

1SR1

 

Let’s Go 1 (Unit 1 – 2)

540.000 đ

2SR

 

 

 

 

Let’s Go 1 (Unit 3 – 5)

540.000 đ

3SR

 

 

 

 

Let’s Go 1 (Unit 6 – 8)" class="wp-smiley">

540.000 đ

4SR

 

 

4SR1

 

Let’s Go 2 (Unit 1 – 3)

540.000 đ

5SR

5SR2

 

 

 

Let’s Go 2 (Unit 4 – 6)

540.000 đ

6SR

 

 

 

 

Let’s Go 2 (Unit 7 – Review)

540.000 đ

Luyện Thi STARTERS

1LTSR

1LTSR2

 

1LTSR1

 

Cambridge STARTERS

600.000đ

2LTSR

 

 

 

 

Cambridge STARTERS

600.000đ

MOVERS

1MR

1MR2

 

1MR1

 

Let’s Go 3 (Unit 1 – 3)

600.000 đ

2MR

 

 

 

 

Let’s Go 3 (Unit 4 – 6)

600.000 đ

3MR

 

 

 

 

Let’s Go 3 (Unit 7 – Review)

600.000 đ

4MR

 

 

 

 

Let’s Go 4 (Unit 1 – 3)

600.000 đ

5MR

5MR2

 

 

 

Let’s Go 4 (Unit 4 – 6)

600.000 đ

6MR

 

 

 

 

Let’s Go 4 (Unit 7 – Review)

600.000 đ

Luyện Thi MOVERS

1LTMR

1LTMR2

 

 

 

Cambridge MOVERS

660.000đ

2LTMR

 

 

 

 

Cambridge MOVERS

660.000đ

FLYERS

1FR

1FR2

 

 

 

Let’s Go 5 (Unit 1 – 3)

600.000 đ

2FR

 

 

 

 

Let’s Go 5 (Unit 4 – 6)

600.000 đ

3FR

 

 

3FR1

 

Let’s Go 5 (Unit 7 – Review)

600.000 đ

4FR

 

 

 

 

Let’s Go 6 (Unit 1 – 3)

600.000 đ

5FR

 

 

 

 

Let’s Go 6 (Unit 4 – 6)

600.000 đ

6FR

 

 

 

 

Let’s Go 6 (Unit 7 – Review)

600.000 đ

Luyện Thi FLYERS

1LTFR

 

 

 

 

Cambridge FLYERS

670.000đ

2LTFR

 

 

 

 

Cambridge FLYERS

670.000đ

 

ANH VĂN THIẾU NIÊN:

Học theo giáo trình của Đại Học Oxford

 • Dành cho Thiếu Nhi đã học xong giáo trình Let’s Go hoặc Family and Friends.
 • Giáo trình học theo tiêu chuẩn Châu Âu
 • Chuẩn A1 & A2 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 1
 • Chuẩn B1 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 2
 • Chuẩn B2 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 3
 • Học với giáo viên bản ngữ 1 buổi/tuần.

CHUẨN CHÂU ÂU

LỚP

Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

Ba-Năm-Bảy  (19g15-20g45)

GIÁO TRÌNH                     AMERICAN ENGLISH FILE (AEF)  + LET’s TALK

HỌC PHÍ/ 08 TUẦN

A1

SA

SA2

 

SA1

 

Starter A (Unit 1-3)

600.000 đ

SB

 

 

 

 

Starter B (Unit 4-7)

600.000 đ

A2

1GA

1GA2

 

 

 

AEF 1A(Unit 1-2)

600.000 đ

2GA

 

 

 

 

AEF 1A(Unit 3-4)

600.000 đ

3GA

 

 

 

 

AEF 1B(Unit 5-6)

600.000 đ

4GA

 

 

 

 

AEF 1B(Unit 7-9)

600.000 đ

5GA

 

 

 

 

AEF 2A(Unit 1-2)

600.000 đ

B1

1GB

AEF 2A(Unit 3-4)

650.000 đ

2GB

AEF 2B(Unit 5-6)

650.000 đ

3GB

AEF 2B(Unit 7-9)

650.000 đ

4GB

AEF 3A(Unit 1-3)

650.000 đ

5GB

AEF 3B(Unit 4-5)

650.000 đ

B2

1GC

AEF 3B(Unit 6-7)

700.000 đ

2GC

AEF 4A(Unit 1-3)

700.000 đ

3GC

AEF 4B(Unit 4-5)

700.000 đ

4GC

AEF 4B(Unit 6-7)

700.0       

ANH VĂN GIAO TIẾP 1:

Học theo giáo trình của Đại Học Oxford

 • Giúp học viên phát triển tổng quát 4 kỹ năng giao tiếp (Nghe, Nói, Đọc, Viết), làm nền tảng cho những khóa học nâng cao sau này để lấy các chứng chỉ Anh Văn quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS…, du học và tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Giáo trình học theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Có giáo viên bản ngữ dạy 2 tiết/8 tuần
 • Chuẩn Châu Âu

  LỚP

  Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

  Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

  Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

  Ba-Năm-Bảy  (19g15-20g45)

  GIÁO TRÌNH                   AMERICAN ENGLISH FILE (AEF)

  HỌC PHÍ/ 08 TUẦN

  A1

  1A

  1A2

  1A4

  1A1

  1A3

  AEF (Starter A) Unit 1-3

  430.000 đ

  2A

  2A2

  2A4

  2A1

   

  AEF (Starter B) Unit 4-7

  430.000 đ

  A2

  3A

  3A2

   

   

   

  AEF 1A Unit 1-3

  430.000 đ

  4A

  4A2

   

   

   

  AEF 1(A+B) Unit 4-6

  430.000 đ

  5A

   

  5A4

   

   

  AEF 1B Unit 7-9

  430.000 đ

  B1

  1B

  1B2

  1B4

  1B1

  1B3

  AEF 2A Unit 1-3

  450.000 đ

  2B

  2B2

   

  2B1

   

  AEF 2(A+B) Unit 4-6

  450.000 đ

  3B

  3B2

   

   

   

  AEF 2B Unit 7-9

  450.000 đ

  4B

  4B2

   

   

   

  AEF 3A Unit 1-3

  450.000 đ

  5B

  5B2

   

   

   

  AEF 3B Unit 4-6

  450.000 đ

  B2

  1C

  1C2

   

   

   

  AEF 3B (Unit 7) & AEF 4A (Unit 1-2)

  500.000 đ

  2C

   

   

   

   

  AEF 4A (Unit 3) & AEF 4B (Unit 4-5)

  500.000 đ

  3C

  3C2

   

   

   

  AEF 4B (Unit 6-7)

  500.000 đ

  ANH VĂN GIAO TIẾP 2:

  70% GIÁO VIÊN VIỆT NAM + 30% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

  • Dành cho Học Sinh, Sinh Viên và người đi làm cần nhiều thời gian luyện kỹ năng giao tiếp với giáo viên bản ngữ. Học theo giáo trình của Đại Học Oxford, theo tiêu chuẩn Châu Âu.
  • Chuẩn A1 & A2 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 1.
  • Chuẩn B1 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 2.
  • Chuẩn B2 học thêm Giáo Trình LET’s TALK 3.

  CHUẨN CHÂU ÂU

  LỚP

  Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

  Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

  Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

  Ba-Năm-Bảy  (19g15-20g45)

  GIÁO TRÌNH                     AMERICAN ENGLISH FILE (AEF) + LET’s TALK

  HỌC PHÍ/ 08 TUẦN

  A1

  STA

  STA2

  STA4

  STA1

  STA3

  Starter A (Unit 1-3)

  800.000 đ

  STB

   

   

   

   

  Starter B (Unit 4-7)

  800.000 đ

  A2

  1GTA

  1GTA2

  1GTA4

  1GTA1

  1GTA3

  AEF 1A(Unit 1-2)

  800.000 đ

  2GTA

   

   

   

   

  AEF 1A(Unit 3-4)

  800.000 đ

  3GTA

   

   

   

   

  AEF 1B(Unit 5-6)

  800.000 đ

  4GTA

   

   

   

   

  AEF 1B(Unit 7-9)

  800.000 đ

  5GTA

   

   

   

   

  AEF 2A(Unit 1-2)

  800.000 đ

  B1

  1GTB

  AEF 2A(Unit 3-4)

  850.000 đ

  2GTB

  2GTB3

  AEF 2B(Unit 5-6)

  850.000 đ

  3GTB

  AEF 2B(Unit 7-9)

  850.000 đ

  4GTB

  AEF 3A(Unit 1-3)

  850.000 đ

  5GTB

  AEF 3B(Unit 4-5)

  850.000 đ

  B2

  1GTC

  AEF 3B(Unit 6-7)

  900.000 đ

  2GTC

  AEF 4A(Unit 1-3)

  900.000 đ

  3GTC

  AEF 4B(Unit 4-5)

  900.000 đ

  4GTC

  AEF 4B(Unit 6-7)

  900.000 đ

  LUYỆN THI TOEIC:

  • Đáp ứng nhu cầu cho sinh viên Đại Học – Cao Đẳng phải có chứng chỉ TOEIC để tốt nghiệp ra trường.
  • Học viên được luyện các kỹ năng làm bài thi và kiến thức giao tiếp phổ thông và thương mại.
  • Cấp độ > 350 điểm (TOEIC 1 à TOEIC 3B)
  • Cấp độ > 550 điểm ( à TOEIC 4)
  • Cấp độ > 750 điểm ( à TOEIC 5B)

  TÊN LỚP

  Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

  Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

  Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

  Ba-Năm-Bảy  19g15-20g45)

  GIÁO TRÌNH

  HỌC PHÍ / 08 TUẦN

  VP TOEIC

   

  VPT4

   

   

  Chuyên Đề Grammar Toeic

  420.000 đ

  TOEIC 1

  T1A2

  T1A4

  T1A1

  T1A3

  Very Easy Toeic 

  420.000 đ

  TOEIC 2A

  T2A2

  T2A4

  T2A1

   

  Starter Toeic  -  (Units 1-6)

  440.000 đ

  TOEIC 2B

   

   

   

   

  Starter Toeic  -  (Units 7-12)

  440.000 đ

  TOEIC 3A

  T3A2

  T3A4

  T3A1

   

  Long Man – Real TOEIC – (Units 1-4)

  480.000 đ

  TOEIC 3B

   

  T3B4

   

   

  Long Man – Real TOEIC – (Units 5-8)

  480.000 đ

  TOEIC 4

   

   

  T4A1

   

  Long Man -Full Actual Tests – (Units 1-4)

  520.000 đ

  TOEIC 5A

  T5A2

   

   

   

  Target Toeic  -  (Units 1-3)

  560.000 đ

  TOEIC 5B

   

   

   

   

  Target Toeic  -  (Units 4-6)

  560.000 đ

  LUYỆN THI CHỨNG CHỈ A, B, C:

  (Theo giáo trình Streamline English)

  LỚP

  Hai-Tư-Sáu (17g30-19g00)

  Hai-Tư-Sáu (19g15-20g45)

  Ba-Năm-Bảy (17g30-19g00)

  Ba-Năm-Bảy  (19g15-20g45)

  GIÁO TRÌNH

  HỌC PHÍ / 08 TUẦN

  LTA

   

  LTA4

   

   

  Listening: Streamline English 1 (Unit 41-80)Writing: – Streamline English 1

          – Streamline English 2 (Unit 1-40)

  440.000 đ

  LTB

  LTB2

  LTB4

   

  LTB3

  Listening: – Streamline English 2 (Unit 41-80)                 – Know how 2 (unit 1-6)Writing:   - Streamline English 2 (Unit 41-80)

               – Streamline English 3 (Unit 1-40)

  480.000 đ

  ANH VĂN PHỔ THÔNG

  • Dành cho Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12: Cập nhật sát chương trình Giáo Khoa phổ thông cơ bản và nâng cao, giúp học sinh làm tốt các bài kiểm tra trong trường phổ thông.

  TÊN LỚP

  Hai-Tư          (17g30-19g00)

  Ba-Năm  (17g30-19g00)

  Ba-Năm    (19g15-20g45)

  HỌC PHÍ / 1 THÁNG

  HỌC PHÍ / 08 TUẦN

  English 6

  E6A2

  E6A1

   

  170.000 đ

  340.000 đ

  English 7

  E7A2

  E7A1

   

  180.000 đ

  360.000 đ

  English 8

  E8A2

  E8A1

   

  180.000 đ

  360.000 đ

  English 9

  E9A2

   

  E9A3

  230.000 đ

  460.000 đ

  English 10

  E10A2

   

  E10A3

  200.000 đ

  400.000 đ

  English 11

  E11A2

   

  E11A3

  220.000 đ

  440.000 đ

  English 12

  E12A2

   

  E12A3

  240.000 đ

  480.000 đ

  Ban Giảng Huấn có năng lực chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, được chọn lọc từ các trường Đại Học, trường Anh Ngữ Quốc Tế & trường THPT Nguyễn Thượng Hiền trực tiếp giảng dạ.

  Có chỗ trọ cho học sinh ở xa.