Bạn đang học tiếng Anh và là người thích sưu tầm những thông tin thú vị liên quan đến ngôn ngữ bạn đang học, dưới đây là một số thông tin kì thú có thể khiến bạn “ngạc nhiên”.


1. The word "queue" is the only word in the English language that is still pronounced the same way when the last four letters are removed.
“Queue” là từ tiếng Anh duy nhất đồng âm mà không cần 4 chữ cái cuối (Q = Queue)


2. Of all the words in the English language, the word "set" has the most definitions!
Trong tiếng Anh, “set” là từ có nhiều nghĩa nhất trong so với bất kì một từ nào khác.


3. "Almost" is the longest word in the English language with all the letters in alphabetic al order.
"Almost" là từ dài nhất trong tiếng Anh với các chữ cái được sắp xếp đúng theo trật tự bảng chữ cái.


4. "Rhythm" is the longest English word without a vowel.
"Rhythm" là từ tiếng Anh dài nhất không có nguyên âm.


5. Right handed people live, on average, nine years longer than left-handed people.
Người thuận tay phải có tuổi thọ trung bình cao hơn người thuận tay trái 9 năm.


6. Your ribs move about 5 million times a year, every time you breathe!
Mỗi năm, sương sườn của chúng ta chuyển động khoảng 5 triệu lần.

Những điều kỳ thú trong tiếng Anh

Những điều kỳ thú trong tiếng Anh

7. The elephant is the only mammal that can"t jump!
Voi là loài động vật có vú duy nhất không thể nhảy.


8. Like fingerprints, everyone"s tongue print is different!
Giống như vân tay, vân lưỡi của mỗi người cũng khác nhau.


9. Months that begin on a Sunday will always have a "Friday the 13th."
Những tháng có ngày đầu tiên là Chủ nhật luôn có “Thứ 6 ngày 13”.


10. The average lead pencil will draw a line 35 miles long or write approximately 50,000 English words.
Trung bình một chiếc bút chì vẽ được một đường thẳng dài 35 dặm Anh tương đương với việc bạn có thể viết được 50.000 từ.


11. The placement of a donkey"s eyes in its heads enables it to see all four feet at all times!
Vị trí mắt của lừa giúp nó nhìn thấy bốn chân của mình cùng một lúc.


12. Earth is the only planet not named after a god.
Trái đất là hành tinh duy nhất không được đặt tên theo tên của một vị thần.


13. You"re born with 300 bones, but by the time you become an adult, you only have 206.
Lúc mới sinh ra bạn có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành bạn chỉ còn 206 chiếc.


14. Owls are the only birds that can see the color blue.
Cú là loài chim duy nhất có thể nhìn thấy màu xanh.


15. The average person laughs 10 times a day!
Trung bình một người cười 10 lần mỗi ngày.

Graham Nguyen - ESL teacher