Khi tiếp xúc với đề thi, các em phải đọc thật kỹ đề, hiểu yêu cầu cụ thể của đề để tránh tình trạng lạc đề. Sau đó, các em viết ra giấy nháp nội dung cơ bản của đề thi, trên cơ sở đó vận dụng kiến thức để làm bài. Khi làm bài, mỗi vấn đề cần trình bày đủ các ý, vì mỗi ý đúng đều có điểm. Đừng coi thi cử như một áp lực. Cơ hội cho tất cả thí sinh là như nhau, nhưng nếu thí sinh nào chuẩn bị kỹ hơn thì kết quả sẽ tốt hơn.

Vì một lý do nào đó mà các em chưa học hết chương trình môn sử khi ngày thi đang gần kề, có lẽ các em nên tham khảo những đề thi năm trước để có thể tập trung vào một vài chủ đề có khả năng ra thi nhiều nhất. Học sử không phải chỉ với mục đích là để thi mà môn sử còn giúp các em yêu nước, thương dân hơn. Thêm vào đó, môn sử sẽ giúp các em tránh những vết xe đổ của lịch sử và biết sống khôn ngoan hơn.

Thầy Đoàn Văn Đạo - Trung tâm Luyện Thi Đại Học Nguyễn Thượng Hiền