Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền xin tổng hợp và giới thiệu cấu trúc đề thi đại học môn Hóa 2013, trắc nghiệm, cho các bạn thí sinh đang luyện thi đại học tham khảo.

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

 • Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
 • Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
 • Sự điện li: 1 câu
 • Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
 • Đại cương về kim loại: 2 câu
 • Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
 • Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
 • Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
 • Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
 • Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
 • Este, lipit: 2 câu
 • Amin, amino axit, protein: 3 câu
 • Cacbonhidrat: 1 câu
 • Polime, vật liệu polime: 1 câu
 • Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II- Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

 • Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
 • Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
 • Đại cương về kim loại: 1 câu
 • Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
 • Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
 • Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
 • Amin, amino axit, protein: 1 câu

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):

 • Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
 • Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
 • Đại cương về kim loại: 1 câu
 • Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
 • Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
 • Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
 • Amin, amino axit, protein: 1 câu

Chúc các bạn thí sinh thật nhiều sức khỏe, ôn thi đại học tốt và đạt được kết quả thi như mong muốn!