Để thực hiện thông tư 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Theo hướng dẫn này, thí sinh sẽ nộp lệ phí tuyển sinh làm 2 đợt.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, ngày 8.3.2013, Liên bộ Tài chính và GD-ĐT đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25.4.2013 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh năm 2013.

Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2013 thì thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11.3 và kết thúc vào ngày 19.4.2013. Vì vậy, thí sinh vẫn nộp hồ sơ theo quy định cũ (với mức lệ phí 80.000 đồng/hồ sơ - NV). Các đơn vị thu nhận hồ sơ của thí sinh cũng trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ và Sở GD-ĐT theo mức cũ.

Hướng dẫn cũng cho biết: phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh được quy định tại 2 thông tư (25.000 đồng bao gồm lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi - NV) các đại học, học viện, các trường cao đẳng trực tiếp tổ chức thu trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi.

Như vậy, chỉ những thí sinh nộp hồ sơ và dự thi thực mới phải nộp lệ phí theo mức mới.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BGDĐT. Mức trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cũng sẽ được thực hiện theo quy định của thông tư trên.

Đối với phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh giữa quy định cũ với quy định mới tại Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, các ĐH, học viện; các trường ĐH, CĐ trực tiếp tổ chức thu trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường.

Các trường có trách nhiệm chuyển cho Bộ GD-ĐT và sở GD-ĐT phần chênh lệch mức trích nộp cho Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT theo quy định tại hai thông tư.

Dưới đây là mức nộp lệ phí tuyển sinh giữa 2 thông tư trên:

Quy định lệ phí tuyển sinh tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDÐT:

Tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và TCCN:

+ Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường ÐH, CÐ: 15 nghìn đồng/hồ sơ.
+ Thí sinh đăng ký, sơ tuyển và dự thi vào các trường ÐH, CÐ, TCCN có tổ chức thi: 50 nghìn đồng/hồ sơ;
+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu là 100 nghìn đồng/hồ sơ; sơ tuyển đối với các ngành khác: 40 nghìn đồng/hồ sơ.
+ Lệ phí dự thi văn hóa là 30 nghìn đồng/hồ sơ; dự thi năng khiếu 200 nghìn đồng/hồ sơ.

Quy định lệ phí tuyển sinh tại Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT:

Tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và TCCN:

+ Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ, TCCN: 30.000 đ/ hồ sơ.
+ Thí sinh đăng kí dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường ĐH, CĐ: 60.000 đ/ hồ sơ.
+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 120.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).
+ Dự thi: Dự thi văn hóa: 45.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); Dự thi năng khiếu: 300.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Nguồn: Tổng hợp