Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động ngoại khóa trong trường mầm non.

Sở này nhận định: Nhiều cơ sở giáo dục mầm non liên kết với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh nhưng chưa thực hiện đúng quy định quản lý cấp phép của Sở hoặc chưa được phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã thẩm định. Một số cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên mầm non có trình độ tiếng Anh còn hạn chế và thực tế nhu cầu của cha mẹ trẻ chưa nhiều.

Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức hoạt động ngoại khóa, đặc biệt việc liên kết tổ chức làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các đơn vị liên kết tại các cơ sở không thực hiện đúng quy định.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài Thả nổi tiếng Anh mầm non và Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT chấm dứt việc tổ chức dạy tiếng Anh trong trường mầm non dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuệ Nguyễn

Nguồn tin: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140113/nhieu-vi-pham-day-tieng-anh-trong-truong-mam-non.aspx