DSC-0831-JPG-3529-1395982356.jpg
Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở chỉ đạo trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch. Ảnh: HH.

Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở chỉ đạo trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Tuyệt đối không được cắt xén chương trình.

Các trường cần tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng quy chế. Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Từng nhóm đối tượng học sinh khác nhau cần có giải pháp ôn tập phù hợp nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi.

Các tổ chuyên môn, giáo viên dạy những môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh. Giáo viên tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Với các môn Khoa học xã hội và nhân văn, giáo viên cần nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Với môn ngoại ngữ cần coi trọng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kiểm tra có cả hình thức viết và tự luận.

Bộ Giáo dục nhắc nhở, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và phụ huynh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có hiệu quả nhưng không gây quá tải. Nhà trường cũng phải chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm hướng dẫn ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, đồng thời vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm.

Kiều Trinh

Nguồn tin: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bo-giao-duc-yeu-cau-khong-cat-xen-chuong-trinh-2970291.html