Tổng hợp Đáp án đề thi đại học 2014 các khối A - A1 - B - C - D, đáp án đề thi cao đẳng 2014 của Trung tâm BDVH - Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Chú ý: Đã có đề thi và đáp án các môn thi cao đẳng năm 2014. Đã có đáp án chính thức tất cả các môn thi đại học năm 2014 từ Bộ GD&ĐT.

Để cập nhật thông tin nhanh hơn hãy Like trang Facebook của Trung tâm: http://fb.com/luyenthi

** Đáp án - Đề thi Cao đẳng năm 2014 **

Đáp án nhanh cùng gợi ý giải của TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền

Môn thi Đáp án của
Bộ GD&ĐT
Đáp án của
Trung tâm
Toán Xem tại đây Xem tại đây
Vật Lý Xem tại đây Xem tại đây
Hóa Học Xem tại đây Xem tại đây
Tiếng Anh Xem tại đây Xem tại đây
Sinh Học Xem tại đây Không công bố
Ngữ Văn Xem tại đây Không công bố
Lịch Sử Xem tại đây Không công bố
Địa Lý Xem tại đây Không công bố

** Đáp án - Đề thi đại học khối D năm 2014 **

Đáp án nhanh cùng gợi ý giải của TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền

Môn thi Đáp án của
Bộ GD&ĐT
Đáp án của
Trung tâm
Toán Xem tại đây Xem tại đây
Tiếng Anh Xem tại đây Xem tại đây
Ngữ Văn Xem tại đây Xem tại đây

** Đáp án - Đề thi đại học khối C năm 2014 **

Đáp án nhanh cùng gợi ý giải của TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền

Môn thi Đáp án của
Bộ GD&ĐT
Đáp án của
Trung tâm
Địa Lý Xem tại đây Xem tại đây
Lịch Sử Xem tại đây Xem tại đây
Ngữ Văn Xem tại đây Xem tại đây

** Đáp án - Đề thi đại học khối B năm 2014 **

Đáp án nhanh cùng gợi ý giải của TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền

Môn thi Đáp án của
Bộ GD&ĐT
Đáp án của
Trung tâm
Toán Xem tại đây Xem tại đây
Sinh Học Xem tại đây Xem tại đây
Hóa Học Xem tại đây Xem tại đây

** Đáp án - Đề thi đại học khối A - A1 năm 2014 **

Đề thi - Đáp án cùng thang điểm chính thức từ bộ GD&ĐT

Môn thi Đề thi Đáp án của
Bộ GD&ĐT
Đáp án của
Trung tâm
Toán Xem tại đây Xem tại đây Xem tại đây
Vật Lý Xem tại đây Xem tại đây Xem tại đây
Hóa Học Xem tại đây Xem tại đây Xem tại đây
Tiếng Anh Xem tại đây Xem tại đây Xem tại đây


Đáp án đề thi đại học 2014

Đáp án đề thi đại học 2014