Lịch nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm 2013 của Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa - Anh Văn và Luyện Thi Đại Học Nguyễn Thượng Hiền: bắt đầu từ ngày 28/04 đến hết ngày 01/05/2013, ngày 02/05/2013 hoạt động lại bình thường.