Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền xin tổng hợp và giới thiệu cấu trúc đề thi môn Địa lý khối C kỳ tuyển sinh Đại học năm 2013 cho các bạn thí sinh đang luyện thi đại học tham khảo.

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (8,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Địa lý tự nhiên. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

 • Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 • Đất nước nhiều đồi núi
 • Thiên nhên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
 • Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
 • Thiên nhiên phân hoá đa dạng
 • Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lý dân cư

 • Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
 • Lao động và việc làm
 • Đô thị hoá

Câu 2 (3,0 điểm)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lý các ngành kinh tế

 • Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp)
 • Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp)
 • Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch)

Địa lý các vùng kinh tế

 • Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc bộ
 • Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
 • Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung bộ
 • Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung bộ
 • Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ
 • Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 3 (3,0 điểm)

Kỹ năng

 • Về lược đồ: vẽ lược đồ Việt Nam và điền một số đối tượng địa lý lên lược đồ
 • Về biểu đồ: vẽ. nhận xét, giải thích

II. Phần riêng (2,0 điểm)

(Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu – Câu 4.a và câu 4.b)

Câu 4.a.

Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Nội dung nằm trong chương trình Chuẩn, đã nêu ở trên.

Câu 4.b.

Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

 • Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lí dân cư)
 • Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lí kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế)
 • Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lí kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp)
 • Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lí kinh tế & Địa lí các vùng kinh tế).

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi.