UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu Sở GD-ĐT và chính quyền các địa phương phải siết chặt kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dạy trẻ ở những cơ sở giáo dục mầm non.

Ông Mai Thanh Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép hoặc không cấp phép hoạt động những cơ sở không đảm bảo điều kiện hay tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ dân phố danh sách các nhóm lớp tư thục độc lập đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn.

Tâm Ngọc

Nguồn tin: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140107/cong-bo-ten-co-so-mam-non-chua-du-tieu-chuan.aspx