Chiều 16-7-2013, Sở GD-ĐT Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn.

1. Trường THPT Hoàng Hoa Thám:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 444 học sinh, có điểm xét tuyển từ 43.5 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 0 học sinh.

- Tuyển thẳng: 60 học sinh Tiếng Nhật.

Tổng số học sinh được tuyển: 504 học sinh

2. Trường THPT Ngô Quyền:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 227 học sinh, có điểm xét tuyển từ 21 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 191 học sinh, có điểm xét tuyển từ 23 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 418 học sinh

3. Trường THPT Tôn Thất Tùng:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 355 học sinh, có điểm xét tuyển từ 24.5 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 103 học sinh, có điểm xét tuyển từ 26.5 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 458 học sinh

4. Trường THPT Ngũ Hành Sơn:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 420 học sinh, có điểm xét tuyển từ 22 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 39 học sinh, có điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 459 học sinh

5. Trường THPT Hòa Vang:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 372 học sinh, có điểm xét tuyển từ 44 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 0 học sinh.

Tổng số học sinh được tuyển: 372 học sinh

6. Trường THPT Phan Thành Tài:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 419 học sinh, có điểm xét tuyển từ 28 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 42 học sinh, có điểm xét tuyển từ 30 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 461 học sinh

7. Trường THPT Nguyễn Hiền:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 429 học sinh, có điểm xét tuyển từ 25 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 110 học sinh, có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 539 học sinh

8. Trường THPT Thái Phiên:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 691 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 64 học sinh, có điểm xét tuyển từ 38 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 755 học sinh

9. Trường THPT Thanh Khê:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 234 học sinh, có điểm xét tuyển từ 25 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 182 học sinh, có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 416 học sinh

10. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 281 học sinh, có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 98 học sinh, có điểm xét tuyển từ 29 điểm trở lên.

- Xét tuyển thẳng: 06 học sinh, diện học sinh khiếm thị.

Tổng số học sinh được tuyển: 385 học sinh

11. Trường THPT Nguyễn Trãi:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 452 học sinh, có điểm xét tuyển từ 35.5 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 4 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37.5 điểm trở lên.

- Xét tuyển thẳng: 06 học sinh, diện học sinh nguyên thường trú tại Hòa Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu.

Tổng số học sinh được tuyển: 462 học sinh

12. Trường THPT Ông Ích Khiêm:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 582 học sinh, có điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 1 học sinh, có điểm xét tuyển từ 28 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 583 học sinh

13. Trường THPT Trần Phú:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 691 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 107 học sinh, có điểm xét tuyển từ 38 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 798 học sinh

14. Trường THPT Phan Châu Trinh:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 1187 học sinh, có điểm xét tuyển từ 47 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 0 học sinh.

- Tuyển thẳng: 11 học sinh Tiếng Pháp và 76 học sinh Tiếng Nhật

Tổng số học sinh được tuyển: 1274 học sinh

15. Trường THPT Cẩm Lệ:

- Xét tuyển theo nguyện vọng 1: 165 học sinh, có điểm xét tuyển từ 23 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo nguyện vọng 2: 89 học sinh, có điểm xét tuyển từ 25 điểm trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển: 254 học sinh.

ĐOÀN CƯỜNG - TuoiTre.vn