Lệ phí dự thi năng khiếu dự kiến cũng tăng từ mức 200.000 đồng/ hồ sơ hiện nay lên mức 300.000 đồng.

105.000 đồng là mức lệ phí dự thi dự kiến được áp dụng bắt đầu cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013, vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 27-2 trong dự thảo thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH năm 2012 - Ảnh: Minh Giảng

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH năm 2012 - Ảnh: Minh Giảng

Theo đó, mức lệ phí đăng ký dự thi và dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ được đề nghị tăng từ 80.000 đồng hiện nay lên 105.000 đồng (trong đó lệ phí đăng ký dự thi là 60.000 đồng/hồ sơ và lệ phí dự thi các môn văn hóa là 45.000 đồng cho tất cả các môn thi).

Lệ phí sơ tuyển các ngành năng khiếu là 120.000 đồng/hồ sơ, sơ tuyển các ngành khác là 50.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí dự thi năng khiếu dự kiến cũng tăng từ mức 200.000 đồng/ hồ sơ hiện nay lên mức 300.000 đồng.

Lệ phí đăng ký dự thi sau ĐH dự kiến mức 60.000 đồng, lệ phí dự thi cao học 120.000 đồng/ môn và dự tuyển nghiên cứu sinh 200.000 đồng/môn.

NGỌC HÀ