Gợi ý giải để thi tuyển sinh đại học môn Toán khối A năm 2012

Gợi ý giải đề thi tuyển sinh đại học môn Vật Lý khối A năm 2012 – Mã đề 958

 

Gợi ý giải để thi tuyển sinh đại học môn Toán khối B năm 2012

Gợi ý giải đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa khối B năm 2012 – Mã đề 962

 

Gợi ý giải đề thi tuyển sinh đại học môn Anh Văn khối D năm 2012 – Mã đề 475