Theo quy định những năm trước thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT từ ngày 10/3. Tuy nhiên do năm nay có nhiều thay đổi trong tuyển sinh cũng như cần thời gian xin ý kiến đóng góp để ban hành các quy định mới nên thời gian nộp hồ sơ ĐKDT bị lùi lại.

Việc quy định thời gian nộp hồ sơ ĐKDT chỉ áp dụng đối với những thí thí sinh dự thi vào những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo hình thức ba chung của Bộ. Những trường tổ chức tuyển sinh theo đề án riêng nhưng thu nhận hồ sơ qua các Sở GD-ĐT sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi, tuyển sinh tại những điểm do các Sở GD-ĐT quy định từ ngày 17/3 đến 17/4.

Đối với những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo đề án riêng mà trực tiếp thu nhận hồ sơ, không qua hệ thống các Sở GD-ĐT sẽ tự quyết định thời gian.

Thông tin từ Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT cho biết: Để tạo điều kiện cho thí sinh biết đầy đủ thông tin tuyển sinh của các trường thi, Vụ vẫn tiếp tục tập hợp để gửi cho NXB Giáo dục thông tin tập hợp thành quyển “Những điều cần biết”. Do đến ngày 17/3 mới bắt đầu thu nhận hồ sơ nên hiện tại thông tin tập hợp chưa được chuyển cho NXB.

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/lui-thoi-han-nhan-ho-so-du-thi-dh-cd-845434.htm