Tại đây, các em học sinh của hai trường tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về những tác hại của thiên tai gây ra, những việc cần làm trước trong và sau khi lũ lụt xảy ra, tìm hiểu về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những biện pháp phòng tránh thiên tai, lũ lụt tại địa phương. Đồng thời các em học sinh và các bậc phụ huynh được xem diễn tập và tham gia diễn tập với các tình huống giả định khi có dông bão xảy ra.

Hàng trăm học sinh tham gia diễn tập đối phó với lũ lụt
Trong năm học 2013 - 2014, Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã hỗ trợ 6 bể bơi cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua diễn tập phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ giúp cho các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các em học sinh trường tiểu học và THCS Thống Nhất xã Bình Phú nâng cao nhận thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai trong trường học. Cũng trong dịp này, Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hỗ trợ cho nhà trường xây dựng bể bơi, đồng thời dạy bơi cho các em học sinh ở địa phương.          

Được biết, dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em được thực hiện tại 10 trường tiểu học thuộc 3 xã biên giới của huyện Tân Hồng gồm Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Thông Bình. Như vậy trong năm 2013 - 2014, ngoài ra dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã hỗ trợ cho huyện xây dựng 6 bể bơi tại các trường tiểu học Dinh Bà, tiểu học Tân Hộ Cơ 2, tiểu học Thông Bình 2 và tiểu học Thông Bình 3, trong đó có 1 hồ bơi cố định, 1 hồ bơi di động và 4 hồ bơi giả chiến, trong đó dự án hỗ trợ mỗi bể bơi 23 triệu đồng phần còn lại do ngân sách huyện và nhà trường đối ứng để làm mái che và hàng rào.

T. Tùng - Nguyễn Hành

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hang-tram-hoc-sinh-tham-gia-dien-tap-doi-pho-voi-lu-lut-857683.htm