Theo thông tư sửa đổi này thì việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau: Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở; Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.

Kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) và các chỉ số đánh giá trí tuệ khác (nếu có tổ chức đánh giá). Cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quy định cách thức quy ra điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1. Việc thi tuyển có thể tổ chức độc lập hoặc kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT hàng năm.

Cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quy định: môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên thuộc trường chuyên.

Người đứng đầu cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

Thông tư sửa đổi cũng nhấn mạnh: Việc tuyển sinh vào trường chuyên thực hiện theo nguyên tắc tuổi của học sinh trường chuyên thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên; Bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

Về tuyển bổ sung vào lớp chuyên thông tư điều chỉnh theo hướng phân cấp cho cơ sở quản lý trực tiếp. Cụ thể, hằng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên. Người đứng đầu cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quyết định việc tuyển bổ sung, quy định về điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi và tổ chức thực hiện.

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/qua-so-tuyen-moi-duoc-du-thi-vao-truong-chuyen-845418.htm