Đây là yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với các Sở GD-ĐT trong việc tổ chức in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh: Giám đốc Sở GD-ĐT cũng chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiếp nhận bì đề thi gốc còn nguyên niêm phong của Bộ GD-ĐT; Quy định thời gian in sao đề thi, số lượng đề thi in sao, chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi; tiếp nhận đề thi in sao đã được niêm phong; tổ chức chuyển đề thi đã được niêm phong đến các Hội đồng coi thi; đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi trong quá trình vận chuyển.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về công tác in sao đề thi thì các sở GD-ĐT có trách nhiệm in sao đề thi của kỳ thi tốt nghiệp cho tất cả các Hội đồng coi thi thuộc phạm vi quản lý và các Hội đồng coi thi thuộc Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh (nếu có). Đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với mỗi kì thi nên được Bộ GD-ĐT đặt lên hàng đầu.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2014: Yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập

Bộ GD-ĐT cũng quán triệt, việc in sao đề thi thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép. Cụ thể, Vòng 1 - Vòng in sao đề thi: chỉ gồm có các cán bộ in sao đề thi, tiếp xúc trực tiếp với đề thi; là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng; cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc. Hằng ngày, cán bộ ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.

Vòng 2 - Vòng bảo vệ trong: chỉ gồm có 1-2 cán bộ an ninh bảo vệ và 1 cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống…).

Vòng 3 - Vòng bảo vệ ngoài: tiếp giáp với vòng 2; gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; đảm bảo tối thiểu 2 người trực và phải trực 24/24 giờ.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài SP-phone đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2014: Chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề thi

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Hội đồng in sao đề thi có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc còn nguyên niêm phong từ Bộ GD-ĐT do Giám đốc sở GD-ĐT chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề thi.

Trước khi in sao đề thi, Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi phải kiểm tra đảm bảo có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photo siêu tốc, máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có)... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Trong quy trình in sao, phải cử người đọc kiểm tra đề thi gốc trước khi nhân bản, rà soát thật kỹ, tránh nhầm lẫn, sai sót và khắc phục lỗi mất ký tự hoặc ký tự lạ bất hợp lý (nếu có) trong đề thi. Tất cả các đề thi phải được in sao rõ ràng, chính xác, đảm bảo đủ số lượng đề thi cho thí sinh, đề thi được niêm phong đến từng phòng thi. In sao đề thi các môn theo số lượng được giao.

Việc in sao đề thi phải được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu: In sao đề thi lần lượt cho từng môn thi theo lịch thi. In sao xong, vào bì, niêm phong, đóng gói đến từng phòng thi, thu dọn sạch sẽ, sau đó mới chuyển sang in sao đề thi của môn tiếp theo; không in sao đề thi cho Chủ tịch Hội đồng coi thi và bộ phận trực thi ở sở GD-ĐT hoặc ở Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Phải in sao thêm cho mỗi Hội đồng coi thi một túi đề dự phòng, trong đó đề thi trắc nghiệm phải có đầy đủ các mã đề thi.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, Hội đồng in sao đề thi phải có biện pháp cụ thể để phân biệt túi đề thi của các môn thi khác nhau, ví dụ: túi đề thi của các môn khác nhau có màu khác nhau, hoặc dùng dây buộc và giấy dán có màu khác nhau. Hội đồng in sao đề chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho Giám đốc sở GD-ĐT hoặc người được Giám đốc sở GD-ĐT uỷ quyền bằng văn bản. Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, Giám đốc sở GD-ĐT quyết định phương án và thời gian giao đề thi cho các Hội đồng coi thi, trên cơ sở đảm an toàn và bảo mật.

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/khu-vuc-in-sao-de-thi-phai-an-toan-va-kin-dao-857669.htm