Đối với hệ dân sự của các trường quân đội thì thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) giống như các trường ngoài quân đội tham gia kì thi “3 chung” của Bộ GD-ĐT. Thí sinh không phải tham gia sơ tuyển khi đăng ký theo học các ngành hệ dân sự.

Đối tượng tuyển sinh vào hệ quân sự

Cụ thể bao gồm: Hạ sỹ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh) có đủ tiêu chuẩn được đăng ký dự thi.

Trường hợp đơn vị có nhiều quân nhân đăng ký dự thi, phải ưu tiên quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Ban tuyển sinh quân sự đơn vị tổ chức kiểm tra, sơ tuyển chặt chẽ, lựa chọn số quân nhân có chất lượng tốt lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Thiếu sinh quân được ĐKDT theo nguyện vọng, không hạn chế số lượng và trường dự thi; Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự thi không hạn chế.

Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân – Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành Bác sỹ quân y tại Học viện Quân y, các ngành ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự; Tuyển tối đa 10% chỉ tiêu cho các ngành Kỹ sư quân sự , Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Các trường tuyển sinh theo phương thức lấy từ điểm cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh quy định. Các đối tượng dự thi phải đáp ứng “Điều kiện để được theo học khối các trường quân đội”

Bắt buộc phải tham gia sơ tuyển

Thí sinh đăng ký hệ quân sự phải qua sơ tuyển tại Ban tuyển sinh Quân sự địa phương: Quận, huyện, thị xã, nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với thanh niên ngoài Quân đội), tại đơn vị cấp trung đoàn và tương đương (đối với quân nhân đang tại ngũ).

Thí sinh ĐKDT làm hồ sơ theo quy đinh, dưới sự hướng dẫn của Ban tuyển sinh Quân sự quận, huyện, thị, đơn vị. Mỗi thí sinh ĐKDT phải có 1 bộ hồ sơ tuyển sinh (Hồ sơ tuyệt đối không được tẩy xóa, nếu sửa chữa phải có chữ ký và dấu của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm có: 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch; 1 phiếu khám sức khỏe; 3 phiếu ĐKDT theo mẫu của Ban tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng.

Phiếu ĐKDT do thí sinh tự kê khai viết bằng chữ biết của mình, không nhờ người khác viết hộ; bản thâm tra xác minh chính trị do các bộ tuyển sinh Ban chỉ huy Quân sự quận, huyện, thị, xã (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị (đối với quân nhân đang tại ngũ) đi thẩm tra xác minh theo quy định.

Nếu thí sinh là diện được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển chọn thì phải có giấy chứng nhận ưu tiên hợp lệ. Giấy chứng nhận ưu tiên đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”,… phải có bản sao có công chứng.

Mỗi thí sinh nộp kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự 6 ảnh (cỡ 4x6) cm; ảnh có thể được tổ chức chụp tập trung tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi; những đơn vị, địa phương hoặc thí sinh không có điều kiện chụp ảnh tập trung, thí sinh phải trực tiếp đến nộp ảnh cùng với hồ sơ đăng ký dự thi; cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải đối chiếu ảnh với người thật, chỉ ký vào vị trí người thu hồ sơ quy định trên phiếu đăng ký dự thi khi ảnh của thí sinh là đúng với người thật.

Khi thí sinh nộp ảnh cần ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, tỉnh, huyện nơi đăng ký dự thi vào mặt sau tấm ảnh; 2 ảnh dán vào phiếu ĐKDT, 1 ảnh dán vào Bản thẩm tra xác minh chính trị; 1 ảnh dán vào phiếu khám sức khỏe; 2 ảnh còn lại cho vào phong bì nhỏ để nộp cho trường dự thi.

Sau khi sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, thí sinh sẽ được báo dự thi, phiếu báo dự thi nhận tại Ban tuyển sinh Quân sự quận, huyện, thị, đơn vị (nơi thí sinh ĐKDT).

Ban tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng cho biết thêm: Năm 2014, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quân Lục quân 2 tổ chức điểm thi tại trường; các trường còn lại tổ chức điểm thi tại 2 khu vực, phía Bắc và phía Nam (thí sinh từ Quảng Bình trở ra thi tại điểm thi ở phía Bắc, thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào thi tại điểm thi ở phía Nam; địa điểm thi cụ thể do các trường xác định và thông báo cho thí sinh trên phiếu báo thi).

Nguyễn Hùng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ngay-154-han-cuoi-dang-ky-du-thi-vao-khoi-truong-quan-doi-850980.htm