Bảng giá học phí các lớp bồi dưỡng văn hóa 2013-2014, các lớp 9 - 10 - 11, các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, văn, anh văn áp dụng từ ngày 13/08/2013

Lớp bồi dưỡng văn hóa 9 - 10 - 11 năm 2013 - 2014:

- Các lớp Bồi dưỡng văn hóa lớp 9

MÔN HP 1 THÁNG HP 3 THÁNG
1 Môn (Toán – Văn) 300.000 VNĐ 850.000 VNĐ
1 Môn (Lý – Hóa – Anh) 200.000 VNĐ 550.000 VNĐ
3 Môn (Toán – Lý – Hóa) 700.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ
3 Môn (Toán – Văn – Anh) 800.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ
5 Môn (Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh) 1.200.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ

- Các lớp Bồi dưỡng văn hóa lớp 10 – 11

Các Môn HP 1 THÁNG HP 3 THÁNG
1 Môn Toán 350.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
1 Môn (Lý – Hóa – Anh) 250.000 VNĐ 700.000 VNĐ
2 Môn ( Toán – Lý)
2 Môn ( Toán – Hóa)
2 Môn ( Toán – Anh)
600.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
2 Môn (Lý – Hóa)
2 Môn (Lý – Anh)
500.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
3 môn (Toán – Lý – Hóa)
Hoặc (Toán – Lý – Anh)
850.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

Bảng giá học phí sẽ thay đổi theo hàng tuần. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn tốt nhất, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên hệ qua số điện thoại của trung tâm: (08) 38 117 380 - (08) 38 119 379.