Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 nhằm công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề đào tạo, Bộ đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Theo đó, các trường phải ghi rõ tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành; Vùng tuyển sinh; Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 (chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và tổng chỉ tiêu của trường).

Về phương thức tuyển sinh, bộ yêu cầu các trường cần ghi rõ là tham gia kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc tổ chức tuyển sinh riêng.

Các thông tin khác như: Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu, môn thi năng khiếu, hệ số môn năng khiếu (nếu có); số chỗ trong ký túc xá; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theo ngành, khối thi; mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE... được Bộ cho phép.

Đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 về Bộ GD-ĐT trước ngày 15/1/2014.

Hồng Hạnh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cac-truong-phai-bao-cao-ro-phuong-an-thi-chung-thi-rieng-truoc-ngay-151-824811.htm