Đối với bài thi trắc nghiệm, trước nay thang điểm cho mỗi câu hỏi là bằng nhau. Điểm tính theo thang điểm 100, mỗi câu đúng được 2 điểm. Sau đó quy đổi sang điểm 10 bằng cách chia cho 10. Điểm thi trắc nghiệm có thể ra điểm số lẻ 0,2; 0,4; 0,6 hoặc 0,8 hoặc điểm tròn. Trường hợp của bạn, điểm hóa là 6,2; điểm lý là 5,6.

Đối với bài thi môn tự luận, thang điểm chia nhỏ đến 0,25. Bài làm được phần nào sẽ tính điểm phần đó (số lẻ 0,25; 0,5 và 0,75 hoặc điểm tròn). Điểm bài thi tự luận không quy tròn mà để nguyên. Sau đó, điểm ba môn thi sẽ cộng lại. Điểm tổng cộng có thể là số tròn hoặc số lẻ. Việc quy tròn điểm tổng do máy tính tự động thực hiện (xem phần trả lời của PGS.TS Ngô Kim Khôi). Ví dụ điểm tổng của bạn là 16,25 sẽ được quy tròn thành 16,5.

Trên đây là cách tính điểm đã thực hiện các năm trước. Theo quy trình chấm thi trắc nghiệm, sau khi trường quét và gửi dữ liệu bài thi về bộ, bộ mới hướng dẫn thang điểm chấm thi trắc nghiệm. Thang điểm chấm mỗi câu có thể không bằng điểm nhau, việc quy tròn cũng thực hiện theo phần mềm. Do vậy, cách tính điểm có thể khác đi…

Thời gian các trường công bố kết quả thi Đại học 2013

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi đợt 1, nhiều trường ĐH tuyển khối A, A1 đã bắt đầu công đoạn làm phách bài thi. Sau đó các trường sẽ chấm bài ngay. Riêng các trường tuyển các khối thi đợt 2 hoặc thi hai đợt phải chờ đến sau ngày 10-7 mới bắt đầu chấm. Khâu chấm thi nhanh hay chậm tùy từng trường, tùy số lượng bài thi nhiều hay ít, trường huy động số giám khảo đông hay không… Khoảng ngày 25-7, một vài trường đã có thể công bố kết quả thi. Những trường muộn hơn có thể đến ngày 5-8.

PHÚC ĐIỀN - TuoiTre.Vn