Chiều 4/6, ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học, Hóa học của hệ THPT và đáp án các môn thi hệ Giáo dục thường xuyên.

Đề thi - Đáp án môn thi tốt nghiệp THPT hệ THPT

Môn Văn

Môn Hóa học

Môn Địa lý

Môn Sinh học

Môn Toán

Môn Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài thi tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà.

Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài thi tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà.

Đề thi - Đáp án môn thi tốt nghiệp THPT hệ GDTX

Môn Toán

Môn Văn

Môn Địa lý

Môn Sinh học

Môn Vật lý

Môn Hóa học

Bộ GD-ĐT