Trường Trường CĐ Công nghệ Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2, mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn.

Điểm khối A, A1

Nhóm ưu tiên

KV3

KV2

KV2 - NT

KV1

HS Phổ thông

10,0

9,5

9,0

8,5

Nhóm ưu tiên 2

9,0

8,5

8,0

7,5

Nhóm ưu tiên 1

8,0

7,5

7,0

6,5Điểm khối D1

Nhóm ưu tiên

KV3

KV2

KV2 – NT

KV1

HS Phổ thông

10,0

9,5

9,0

8,5

Nhóm ưu tiên 2

9,0

8,5

8,0

7,5

Nhóm ưu tiên 1

8,0

7,5

7,0

6,5


Ghi chú: Học sinh phổ thông là các thi sinh thuộc KV3 và không phải là đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu tiên.

Nhóm ưu tiên 1 là các thí sinh được hưởng chế độ chính sách ưu tiên thuộc các đối tượng ưu tiên 01, 02, 03, 04. Nhóm ưu tiên 2 là các thí sinh được hưởng chế độ chính sách ưu tiên thuộc các đối tượng ưu tiên 05, 06, 07.

Ngành và chỉ tiêu xét tuyển NV2: Tổng chỉ tiêu xét tuyển 1.500.

4

Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

C510301

A, A1

5

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông (Viễn thông).

C510302

A, A1

6

Quản trị kinh doanh

C340101

A, D1

7

Tài chính ngân hàng

C340201

A, D1Ghi chú: Xét tuyển từ điển sàn Cao đẳng, Đại học năm 2013 ( Khối A, A1, D1 từ 10 điểm). Điểm xét tuyển được cộng cả điểm khu vực và điểm ưu tiên đối tượng chính sách.

Thí sinh có thể nộp giấy báo kết quả thi trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện. Liên hệ: Phòng Tuyển sinh ( P.101) Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, địa chỉ: Km12, Đường 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian xét tuyển: từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 10 năm 2013.

Hồng Hạnh - DanTri.com.vn