Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM

  • Km 20 xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM
  • ĐT: (08)37252002
  • Website: http://www.uit.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯỜNG: QSC

Giới thiệu trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG Tp.HCM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM là trường Đại học công lập chuyên ngành CNTT được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin và sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 10/2006. Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG Tp.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINQSCMã ngànhKhối thi
 Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37252002
Website: http://www.uit.edu.vn
  
 Các ngành đào tạo đại học:  
 - Khoa học Máy tínhD480101A, A1
 - Truyền thông và Mạng máy tínhD480102A, A1
 - Kỹ thuật Phần mềmD480103A, A1
 - Hệ thống Thông tinD480104A, A1
 - Kỹ thuật Máy tínhD520214A, A1
 - Công nghệ Thông tinD480201A, A1
 - An toàn - An ninh Thông tinD480105
(*)
A, A1

Chương trình đào tạo tại Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG Tp.HCM

Đào tạo đại học: Trường ĐHCNTT đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho công nghiệp CNTT thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT ở bậc đại học. CNTT được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên. Trường ĐHCNTT đào tạo theo 06 ngành đào tạo sau:

  • Khoa học máy tính; Bậc cử nhân (4 năm)
  • Kỹ thuật máy tính; Bậc Kỹ sư (4,5 năm)
  • Công nghệ phần mềm; Bậc Kỹ sư (4,5 năm)
  • Mạng máy tính và truyền thông; Bậc Kỹ sư (4,5 năm)
  • Hệ thống thông tin; Bậc Kỹ sư (4,5 năm)
  • Công Nghệ Thông Tin; Bậc cử nhân (4 năm)

Đào tạo Sau đại học: Trường ĐHCNTT đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT. Trường đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu CNTT hàng đầu trong Khu vực và Thế giới. Hoạt động đào tạo trình độ Sau đại học được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ với các phòng thí nghiệm và các nhóm nghiên cứu, các chương trình phát triển CNTT, các đề tài, dự án quốc gia, quốc tế và khu vực.
Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa mới được xây dựng trong năm 2004, xây dựng các môn học bổ túc theo hướng giúp sinh viên nắm vững các công nghệ tiên tiến. Các môn học bổ túc được thực hiện qua hợp tác với các công ty hàng đầu về CNTT như IBM, Microsoft, CISCO, SunJava và được cấp các chứng chỉ quốc tế [cần dẫn nguồn].

Hướng tới xây dựng hòan chỉnh hệ thống giáo trình, cổng tri thức với hệ thống tài nguyên học tập đầy đủ và phong phú, thường xuyên được cập nhật.
Xây dựng chương trình tăng cường tiếng Anh cho sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp sinh viên thông thạo tiếng Anh khi tốt nghiệp
Sử dụng chương trình tiên tiến về CNTT của các đại học quốc tế

Theo: trường đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG Tp.HCM

Nguồn tin: KenhTuyenSinh