TTO - Ngày 12-8, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm sàn trúng tuyển vào trường với khối A là 23 điểm, khối A1, D là 22 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương 2013/div>

Điểm chuẩn được xác định cụ thể như sau:

Cơ sở Hà Nội

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

A

A1

D1

D2

D3

D4

D6

Kinh tế đối ngoại

401

26,5

24

24,5

24

24

24

24

Thư­ơng mại quốc tế

402

24,5

23

23,5

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

403

24,5

23

23,5

 

 

 

 

Kế toán

404

24,5

23

23,5

23 

 23

23 

23 

Tài chính quốc tế

406

24,5

23

23,5

 

 

 

 

Phân tích và đầu tư­ tài chính

407

24,5

23

23,5

23 

 23

 23

23 

Ngân hàng

408

24,5

23

23,5

23 

23 

23 

23 

Kinh doanh quốc tế

409

24,5

23

23,5

23 

23 

23 

23 

Kinh tế quốc tế

470

26

24

24

 

24

 

 

Kinh tế và phát triển quốc tế

471

24,5

23

23,5

 

 

 

 

Tiếng Anh thư­ơng mại

751

 

 

30

 

 

 

 

Tiếng Pháp thư­ơng mại

761

 

 

29

 

 

 

 

Tiếng Trung thương mại

771

 

 

29

 

 

 

 

Tiếng Nhật thư­ơng mại

781

 

 

29

 

 

 

 

Luật thương mại quốc tế

660

24,5

23

23,5

23 

 23

23 

 23

Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

801

23

22

22

22

22

22

22

Quản trị kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

802

23

22

22

22

22

22

22

Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

803

23

22

22

22

22

22

22


Môn ngoại ngữ tính hệ số 1, riêng nhóm các chuyên ngành ngoại ngữ thương mại, môn ngoại ngữ tính hệ số 2.

Xét tuyển:

Các thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu như sau:

1. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh): 40

2. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng): 70

3. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng): 35

4. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế): 20

5. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật): 70

6. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp): 4

7. Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt: 91

8. Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt : 89

9. Ngân hàng và Tài chính quốc tế - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt: 94

+ Thời gian nhập học: từ 26 đến 28-8-2013

+ Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 26 đến 28-8-2013

Cơ sở II - TP.HCM

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

A

A1

D1

D6

Kinh tế đối ngoại

401

25

23,5

23

23

Quản trị kinh doanh quốc tế

403

24

23

23

 

Tài chính quốc tế

406

24

23

23

 

Kinh tế đối ngoại-Chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng Việt

801

23

22

22

22


Xét tuyển:

- Các thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.

- Các thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã chuyên ngành 401), Quản trị kinh doanh quốc tế (mã chuyên ngành 403), Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Kinh tế đối ngoại- Chương trình chất lượng giảng dạy bằng tiếng Việt thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.

NGỌC HÀ - TuoiTre.Vn