TTO - Chiều 9-8, Trường đại học Quy Nhơn đã công bố điểm trúng tuyển của 37 ngành học. Theo đó, điểm cao nhất thuộc về các ngành khối sư phạm; thấp nhất là ngành khối kỹ sư với mức điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh trao đổi bài thi sau khi thi ĐH (tháng 7) - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Thí sinh trao đổi bài thi sau khi thi ĐH (tháng 7) - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau: các ngành đại học sư phạm: Sư phạm Toán học khối A 21,5 điểm; Sư phạm Hóa học khối A 21 điểm; Giáo dục tiểu học khối C 20,5 điểm; Giáo dục Tiểu học khối A 19,5 điểm; Sư phạm Vật lý khối A, Sư phạm tiếng Anh khối D1, Giáo dục thể chất khối T, Giáo dục mầm non khối M 19 điểm; Sư phạm Sinh học khối B 18 điểm; Sư phạm Ngữ văn khối C 17,5 điểm; Sư phạm Tin khối B, Sư phạm Lịch sử khối C, Sư phạm Địa lý khối C 16 điểm; Sư phạm Tin khối A, Sư phạm Địa lý khối A 15 điểm; Giáo dục chính trị khối C 14,5 điểm; Giáo dục chính trị khối D1 14 điểm.

Các ngành cử nhân khoa học: Ngôn ngữ Anh khối D1 17,5 điểm; Quản lý đất đai khối B 16,5 điểm; Quản lý đất đai khối D1, Quản lý nhà nước khối C 16 điểm; Quản lý đất đai khối A, Quản lý nhà nước khối D1 15,5 điểm; Toán học khối A, Công nghệ thông tin khối D1, Vật lý học khối A, Hóa học khối A, Sinh học khối B, Văn học khối C, Lịch sử khối C, Tâm lý học giáo dục khối B, C, Công tác xã hội khối C, Quản lý giáo dục khối B, C, Việt Nam học khối C, Quản lý nhà nước khối A 15 điểm; Công nghệ thông tin khối A, Địa lý tự nhiên khối A, B, Quản lý đất đai khối D1, Công tác xã hội khối D1, Việt Nam học khối D1 là 14,5 điểm; Tâm lý học giáo dục khối A 14 điểm, Quản lý giáo dục khối A 14 điểm.

Các ngành đào tạo cử nhân kinh tế: Quản trị kinh doanh khối A, Kinh tế khối A, Kế toán khối A, Tài chính - Ngân hàng khối A 14,5 điểm; Quản trị kinh doanh khối D1, Kinh tế khối D1, Kế toán khối D1, Tài chính - Ngân hàng khối D1 15 điểm.

Các ngành đào tạo kỹ sư: Kỹ thuật điện - Điện tử khối A, A1, Kỹ thuật điện tử - truyền thông khối A, A1, Công nghệ kỹ thuật xây dựng khối A, Nông học khối B và Công nghệ kỹ thuật Hóa học khối A 14 điểm.

Ngoài ra, Trường đại học Quy Nhơn còn dự kiến sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung để lấy thêm 535 chỉ tiêu.

HUY HOÀNG - TuoiTre.Vn