CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HÈ: 9 – 10 – 11 – 12

(TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – VĂN – ANH)

Khai giảng: 05 – 15/06/2012

  • Giảng dạy đầy đủ kiến thức giáo khoa, rèn luyện bài tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với từng đối tượng nhằm trang bị cho học sinh nắm vững kiến thức mới, tự tin bước vào năm học 2012 – 2013.
  • Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thi để theo dõi năng lực từng học sinh và báo kết quả cho Phụ Huynh vào cuối tháng để Phụ Huynh nắm rõ tình hình học tập của con em mình.
  • Có giáo viên quản nhiệm điểm danh, theo dõi sự chuyên cần & kỷ luật của học sinh. Trung tâm thường xuyên liên hệ với Phụ Huynh Học Sinh qua điện thoại.