Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM

  • Mã tuyển sinh: QSQ
  • Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
  • Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh 2014 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM:

Trường Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh 2014; Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay toàn trường là 2.000 chỉ tiêu gồm 1.000 chỉ tiêu các ngành liên kết đào tạo nước ngoài

Cụ thể chỉ tiêu từng ngành như sau

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37244270 - Số nội bộ: 3228
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/
Ngành học Mã ngànhKhối thiChỉ tiêu
 Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:   1.000
 - Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 - Công nghệ sinh học D420201A, A1, B, D1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602A, A1, D1 
 - Kỹ thuật Y sinh D520212A, A1, B 
 - Quản lý Nguồn lợi thủy sản D620305A, A1, B, D1 
 - Công nghệ thực phẩm D540101A, A1, B 
 - Tài chính - Ngân hàng D340201A, A1, D1 
 - Kỹ thuật Xây dựng D580208A, A1 
 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) D460112A, A1 
 - Hóa sinh (dự kiến) D440112A, A1,B 
 - Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (dự kiến) D520216A, A1 
 - Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến)
D510605A, A1,D1 
 Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:   1.000
 1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK):    
 - Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 - Công nghệ sinh học D420201A, A1, B, D1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK):    
 - Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 - Công nghệ Sinh học D420201A, A1, B, D1 
 3. Chương trình liên kết cấp bằng củaAuckland University of Technology(New Zealand):    
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand):    
 - Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 - Kỹ thuật Phần mềm D480103A, A1 
 5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia):    
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 - Khoa học Máy tính D480101A, A1 
 6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey:    
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 - Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp D510602A, A1,D1 
 7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA):    
 - Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp D510602A, A1,D1 
 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan):    
 - Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 - Kỹ thuật điện, điện tử D520201A, A1 
 - Kỹ thuật cơ - điện tử D520114A, A1 
 9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA):    
 - Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1


Thông tin tuyển sinh 2013 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM

Tổng chỉ tiêu năm 2013: ĐH Quốc tế: 800, Liên kết ĐH nước ngoài: 900

Các ngành đào tạo Đại học

 

Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu tuyển sinh
2013
Công nghệ thông tin
ĐHQT cấp bằng
D480201A,A160
Quản trị kinh doanh
ĐHQT cấp bằng
D340101A,A1,D1240
Công nghệ sinh học
ĐHQT cấp bằng
D420201,A,A1,B,D1120
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
ĐHQT cấp bằng
D520207A,A150
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
ĐHQT cấp bằng
D510602A,A1,D150
Kỹ thuật y sinhD520212A,A1,B50
Quản lý nguồn lợi thủy sản
ĐHQT cấp bằng
D620305A,A1,B,D120
Công nghệ thực phẩm
ĐHQT cấp bằng
D540101A,A1,B50
Tài chính - Ngân hàng
ĐHQT cấp bằng
D340201A,A1,D1120
Kỹ thuật xây dựng
ĐHQT cấp bằng
D580208,A,A140
Công nghệ thông tin
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D480201A,A130
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D340101A,A1,D160
Công nghệ sinh học
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D420201A,A1,B,D130
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D520207A,A130
Công nghệ thông tin
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D480201A,A130
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D340101A,A1,D160
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D520207A,A130
Công nghệ sinh học
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham
D420201A,A1,B,D130
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).
D340101A,A1,D160
Kỹ thuật máy tính
Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)
D520214A,A130
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)
D520207A,A130
Kỹ thuật phần mềm
Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)
D480103A,A130
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
D340101A,A1,D160
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
D520207A,A130
Khoa học máy tính
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
D480101A,A130
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).
D520207A,A130
Kỹ thuật máy tính
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).
D520214A,A130
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).
D510602A,A130
Kỹ thuật máy tính
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D520214A,A130
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D510602A,A130
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D520207A,A130
Truyền thông và mạng máy tính
Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT)
D480102A,A1 
Kĩ thuật điện, điện tửD520201A,A1 
Kĩ thuật cơ - điện tử
Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).
D520114A,A1 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)
D340101A,A1,D160

 

Tuyển sinh 2013

Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước

Thông tin tuyển sinh

1.Yêu cầu về ngoại ngữ: Điểm TOEFL ³ 430 (TOEFL quốc tế) hoặc chứng chỉtương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khiđạt được TOEFL ³ 500 (chứng chỉ TOEFL International) thì học hoàn toànchương trình chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ TOEFLhoặc tương đương sẽ dự kì thi kiểm tra tiếng Anh tại trường. Nếu chưađạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại trường.

2. Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập

- Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39 triệu/năm.

- Các chương trình liên kết:

+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam: khoảng 54 triệu/năm.

+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)

* Học tại Trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/

* Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/

* Học tại ĐH Auckland University of Technology: http://www.aut.ac.nz/

* Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/

* Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/

* Học tại ĐH SUNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/

* Học tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT): http://www.ait.ac.th/

* Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/

4.Học bổng: trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng(tương đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dựthi vào Trường và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học,bao gồm các mức học bổng như sau:

4.1Học bổng toàn phần trị giá 156 triệu VNĐ (miễn 100% học phí 4 năm học)đối với sinh viên học chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng; và 108 triệuVNĐ (miễn 100% học phí 2 năm học tại ĐH Quốc tế) đối với sinh viên họcchương trình liên kết của trường nếu đạt các điều kiện như sau:

+Thi vào các ngành thuộc khối ngành Kỹ thuật - công nghệ (Kỹ thuật Hệthống Công nghiệp, Kỹ thuật Y Sinh, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thựcphẩm, Công nghệ Thông tin, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Xây dựng) vàđạt tổng số điểm thi tuyển sinh từ 24 điểm trở lên.

+ Thi vào các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 25 trở lên.

+ Thi vào ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản và đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 23 trở lên.

* Sinh viên sau khi nhận học bổng toàn phần phải đạt điểm trung bình từng học kỳ từ 70.0 trở lên và không có môn nào < 50.

Nguồn tin: KenhTuyenSinh