Theo đó, tất cả mã ngành cử nhân sư phạm, cử nhân và cao đẳng của trường đều tuyển sinh bình thường như hàng năm, theo kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức. Cụ thể: có 23 mã ngành cử nhân sư phạm với tổng số chỉ tiêu là 1.945; có 7 mã ngành cử nhân với tổng số chỉ tiêu là 430 và 60 chỉ tiêu của mã ngành cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học.

Đặc biệt, năm nay Trường ĐHSP Hà Nội có nhiều nét mới trong tuyển sinh ở nhiều mã ngành. Đó là, có nhiều mã ngành tuyển sinh đào tạo giáo viên dạy bộ môn bằng tiếng Anh và có nhiều mã ngành mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Cụ thể:

1. Ngành SP Toán học có 2 chương trình đào tạo: Chương trình SP Toán học thi khối A với chỉ tiêu 140. Chương trình SP Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh thi khối A, A1 với chỉ tiêu 50 (Thí sinh ghi rõ tên ngành là SP Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi).

2. Ngành SP Sinh học có 2 chương trình đào tạo: Chương trình SP Sinh học thi khối B với chỉ tiêu 80. Chương trình SP Sinh học dạy Sinh học bằng tiếng Anh thi khối A, B với chỉ tiêu 25 (thí sinh ghi rõ tên ngành là SP Sinh học dạy Sinh học bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi).

3. Trong chỉ tiêu của các ngành SP Tin học, SP Vật lý và SP Hoá học mỗi ngành đều có 25 chỉ tiêu dành cho chương trình đào tạo SP Tin học, SP Vật Lý, SP Hoá học dạy các môn tương ứng bằng tiếng Anh (thí sinh có nguyên vọng học theo các chương trình này phải ghi rõ tên ngành kèm theo "dạy bằng tiếng Anh" trong hồ sơ đăng ký dự thi).

4. Ngành Giáo dục Mầm non có 2 chương trình đào tạo:Chương trình Giáo dục Mầm non thi khối M với chỉ tiêu 40. Chương trình Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh thi khối D1 với chỉ tiêu 30 (thí sinh ghi rõ tên ngành là Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi) đào tạo giáo viên dạy mầm non và tiếng Anh ở trường mầm non.

5. Ngành Giáo dục Tiểu học có 2 chương trình đào tạo: Chương trình Giáo dục Tiểu học thi khối A1, D1,2,3 với chỉ tiêu 40. Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh thi khối A1, D1 với chỉ tiêu 30 (thí sinh ghi rõ tên ngành là Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi) đào tạo giáo viên dạy tiểu học và tiếng Anh ở trường tiểu học.

6. Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp đào tạo giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề 3 chuyên ngành: SP Kĩ thuật, SP Kĩ thuật điện, SP Kĩ thuật điện tử.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu đào tạo các ngành của trường:

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành đào tạo

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

SPH

2.760

- SP Toán học

D140209

A,A1

190

- SP Tin học

D140210

A,A1

65

- SP Vật lý

D140211

A,A1

115

- SP Hoá học

D140212

A

115

- SP Sinh học

D140213

A,B

105

- SP Kĩ thuật công nghiệp

D140214

A,A1

110

- SP Ngữ văn

D140217

C,D1,2,3

160

- SP Lịch sử

D140218

C,D1,2,3

90

- SP Địa lý

D140219

A,C

110

- Tâm lý học giáo dục

D310403

A,B,D1,2,3

40

- Giáo dục chính trị

D140205

C,D1,2,3

100

- Giáo dục Quốc phòng – An ninh

D140208

A,C

150

- Giáo dục công dân

D140204

C,D1,2,3

70

- SP Tiếng Anh

D140231

D1

60

- SP Tiếng Pháp

D140233

D3

40

- SP Âm nhạc

D140221

N

40

- SP Mĩ thuật

D140222

H

40

- Giáo dục Thể chất

D140206

T

70

- Giáo dục Mầm non

D140201

M,D1

70

- Giáo dục Tiểu học

D140202

A1,D1,2,3

70

- Giáo dục Đặc biệt

D140203

C, D1

40

- Quản lí giáo dục

D140114

A,C,D1

45

- Chính trị học (SP Triết học)

D310201

A,B,C,D1,2,3

50

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm:

490

a. Các ngành đào tạo đại học:

430

- Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

80

- Toán học

D460101

A,A1

40

- Sinh học

D420101

A,B

40

- Việt Nam học

D220113

C,D1

80

- Công tác xã hội

D760101

C,D1

100

- Văn học

D550330

C,D1,2,3

50

- Tâm lý học

D310401

A,B,D1,2,3

40

b. Các ngành đào tạocao đẳng:

60

- Công nghệ thiết bị trường học

C510504

A,A1,B

60

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nhieu-net-moi-trong-tuyen-sinh-cua-dh-su-pham-ha-noi-846581.htm