Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 02/03/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Anh văn tại quận Tân Bình

Hàng tuần vẫn nhận học viên mới.

Bấm vào hình dưới để xem rõ hơn.

Khai giảng các lớp Anh Văn từ ngày 02/03/2015

Khai giảng các lớp Anh Văn sau tết nguyên đán từ ngày 02/03/2015