Việc lập danh sách thí sinh và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Cũng theo hướng dẫn bổ sung này việc tổ chức thi môn Ngoại ngữ được Bộ GD-ĐT đưa ra chi tiết hơn và quy định cụ thể với việc chấm thi và phúc khảo môn này. Cụ thể, các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự: thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi).

Về chấm thi và phúc khảo đối với môn Ngoại Ngữ thực hiện theo quy định tại Điều 25 và 26 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Đối với phần thi trắc nghiệm: theo quy định chấm bài thi trắc nghiệm. Đối với phần thi viết: theo quy định chấm bài thi tự luận với lưu ý: Dựa trên tỷ lệ điểm của phần thi viết so với điểm toàn bài, theo thang điểm 10 để xác định các mức điểm tương ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 25 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Xử lý điểm phúc khảo: Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 10% điểm phần thi viết trở lên thì điểm phúc khảo là điểm mới của phần thi viết.

Về chi phí chấm thi thì Bộ GD-ĐT yêu cầu dựa trên tỷ lệ phần thi viết so với toàn bài, căn cứ định mức chi chấm bài thi tự luận tại Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012, các Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng quy định mức chi cho chấm bài phần thi viết.

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thi-tot-nghiep-thpt-khong-to-chuc-hoi-dong-coi-thi-rieng-cho-gdtx-864090.htm