TTO - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, năm học 2013 - 2014, tỉnh Sóc Trăng tuyển 87 chỉ tiêu theo chế độ cử tuyển vào học các trường Đại học.

Trong đó, trường Đại học Cần Thơ: 38 chỉ tiêu; Trường Đại học KHXH&NV T.P HCM: 02 chỉ tiêu; Ttrường Đại học Nông Lâm T.P HCM: 02 chỉ tiêu; Trường Đại học Trà Vinh: 04 chỉ tiêu; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 36 chỉ tiêu; Trường Đại học Y Dược T.P HCM: 05 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh là công dân Việt Nam đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú đủ 05 năm liên tục trở lên (tính đến ngày 30-9-2013) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Ưu tiên xét cử tuyển đối với các đối tượng là người dân tộc Khmer, tỷ lệ người dân tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng chỉ tiêu được giao; Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, với hạnh kiểm cả năm học cuối cấp phải xếp loại khá trở lên, học lực đạt loại trung bình trở lên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, loại khá trở lên đối với học sinh là người dân tộc Kinh; Không quá 25 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo qui định hiện hành…

Được biết, năm học 2012 - 2013 vừa qua, tỉnh Sóc Trăng tuyển 151 chỉ tiêu vào các trường Đại học, gồm: Trường Đại học Cần Thơ: 62 chỉ tiêu; Trường ĐH KHXH&NV T.P HCM: 13 chỉ tiêu; Học viện Hành chính Quốc gia T.P HCM: 5 chỉ tiêu; Trường Đại học Nông Lâm T.P HCM: 05 chỉ tiêu; Trường Đại học Trà Vinh: 02 chỉ tiêu; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 39 chỉ tiêu; Trường Đại học Y Dược T.P HCM: 18 chỉ tiêu; Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân T.P HCM: 07 chỉ tiêu.

KHEMRINH - TuoiTre.Vn