Ngày 26.1.2014, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố toàn cảnh chỉ tiêu các trường thành viên năm 2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia Tp.HCM 2014

Theo đó, toàn ĐH này dự kiến tuyển 13.400 chỉ tiêu (12.400 chỉ tiêu bậc ĐH và 750 chỉ tiêu bậc CĐ).

Chỉ tiêu từng đơn vị cụ thể như bảng sau:

Số TTTên trường, Ngành họcKý hiệu trườngMã ngành Khối thiChỉ tiêu

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMQS  13.400
 Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37242181 - 37242160 (Số nội bộ 1331); Fax: (08)37242190;
Đại học Quốc gia TP.HCM có 6 trường Đại học thành viên, một khoa, một viện và trung tâm trực thuộc có đào tạo trình độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa (QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (QST), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế (QSQ), Trường ĐH Công nghệ Thông tin (QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY), Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) và Trung tâm Đại học Pháp (PUF).
Website: http://aad.vnuhcm.edu.vn
   ĐH: 12.650

CĐ: 750

1TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAQSB  3.950
 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14 - Q.10 - TP.HCM
ĐT: (08) 38654087; Fax: (08) 38637002
Website: http://www.hcmut.edu.vn
    
 Các ngành đào tạo đại học:   3.800
 -Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602A, A180
 -Kiến trúc D580102V40
 -Kỹ thuật trắc địa - bản đồ D520503A, A190
 -Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng D510105A, A180
 -Quản lý công nghiệp D510601A, A1160
 -Kỹ thuật vật liệu D520309A200
 -Nhóm ngành dệt-mayA, A170
 +Kỹ thuật dệt D540201
 +Công nghệ may D540204
 -Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tửA, A1500
 +Kỹ thuật cơ - điện tử D520114
 +Kỹ thuật cơ khí D520103
 +Kỹ thuật nhiệt D520115
 -Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khíA, A1150
 +Kỹ thuật địa chất D520501
 +Kỹ thuật dầu khí D520604
 -Nhóm ngành điện-điện tửA, A1660
 +Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207
 +Kỹ thuật điện, điện tử D520201
 +Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D520216
 -Nhóm ngành kỹ thuật giao thôngA, A1180
 +Kỹ thuật hàng không D520120
 +Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205
 +Kỹ thuật tàu thủy D520122
 -Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh họcA430
 +Công nghệ sinh học D420201
 +Kỹ thuật hoá học D520301
 +Công nghệ thực phẩm D540101
 -Nhóm ngành môi trườngA, A1160
 +Kỹ thuật môi trường D520320
 +Quản lý tài nguyên và môi trường D850101
 -Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tinA, A1330
 +Khoa học máy tính D480101
 +Kỹ thuật máy tính D520214
 -Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuậtA, A1150
 +Vật lý kỹ thuật D520401
 +Cơ kỹ thuật D520101
 -Nhóm ngành Xây dựngA, A1520
 +Kỹ thuật công trình xây dựng D580201
 +Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205
 +Kỹ thuật công trình biển D580203
 +Kỹ thuật cơ sở hạ tầng D580211
 +Kỹ thuật công trình thuỷ D580202
 Các ngành đào tạo cao đẳng:   150
 -Bảo dưỡng công nghiệp C510505A, A1150
2TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINQSC  800
 Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37252002
Website: http://www.uit.edu.vn
    
 Các ngành đào tạo đại học:    
 -Khoa học Máy tính D480101A, A1120
 -Truyền thông và Mạng máy tính D480102A, A1140
 -Kỹ thuật Phần mềm D480103A, A1140
 -Hệ thống Thông tin D480104A, A1130
 -Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1130
 -Công nghệ Thông tin D480201A, A180
 -An toàn - An ninh Thông tin D480105
(*)
A, A160
3TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTQSK  1.300
 Địa chỉ : Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37244.555 - Số nội bộ: 6311
Website : http://www.uel.edu.vn
    
 -Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lý Công) D310101A, A1, D1140
 -Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) D310106A, A1, D1130
 -Tài chính - Ngân hàng D340201A, A1, D1130
 -Kế Toán D340301A, A1, D170
 -Kiểm toán D340302A, A1, D1100
 -Hệ thống thông tin quản lý D340405A, A1, D170
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1130
 -Kinh doanh quốc tế D340120A, A1, D180
 -Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế) D380107A, A1, D1190
 -Luật (Luật dân sự, Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán) D380101A, A1, D1140
 -Thương mại điện tử (dự kiến) D340122
(*)
A, A1, D160
 -Marketing (dự kiến) D340115A, A1, D160
4TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾQSQ   
 Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37244270 - Số nội bộ: 3228
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/
    
 Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:   1.000
 -Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 -Công nghệ sinh học D420201A, A1, B, D1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 -Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602A, A1, D1 
 -Kỹ thuật Y sinh D520212A, A1, B 
 -Quản lý Nguồn lợi thủy sản D620305A, A1, B, D1 
 -Công nghệ thực phẩm D540101A, A1, B 
 -Tài chính - Ngân hàng D340201A, A1, D1 
 -Kỹ thuật Xây dựng D580208A, A1 
 -Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) D460112A, A1 
 -Hóa sinh (dự kiến) D440112A, A1, B 
 -Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (dự kiến) D520216A, A1 
 -Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến)
D510605A, A1, D1 
 Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:   1.000
 1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK):    
 -Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 -Công nghệ sinh học D420201A, A1, B, D1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK):    
 -Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 -Công nghệ Sinh học D420201A, A1, B, D1 
 3. Chương trình liên kết cấp bằng củaAuckland University of Technology(New Zealand):    
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand):    
 -Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 -Kỹ thuật Phần mềm D480103A, A1 
 5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia):    
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 -Khoa học Máy tính D480101A, A1 
 6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey:    
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 -Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 -Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp D510602A, A1, D1 
 7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA):    
 -Kỹ thuật Máy tính D520214A, A1 
 -Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp D510602A, A1, D1 
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1 
 8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan):    
 -Công nghệ thông tin D480201A, A1 
 -Kỹ thuật điện, điện tử D520201A, A1 
 -Kỹ thuật cơ - điện tử D520114A, A1 
 9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA):    
 -Quản trị kinh doanh D340101A, A1, D1 
5TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNQST  3.400
 Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (08) 38354394 - (08) 38304380
Website: http://www.hcmus.edu.vn
   

 Các ngành đào tạo đại học:   2.800
 -Toán học D460101A, A1300
 -Vật lý học D440102A, A1200
 -Kỹ thuật hạt nhân D520402A50
 -Hải dương học D440228A, B80
 -Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207A, A1200
 -Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Truyền thông và Mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin) D480201A, A1550
 -Hóa học D440112A, B275
 -Địa chất D440201A, B150
 -Khoa học môi trường D440301A, B175
 -Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406A, B120
 -Khoa học vật liệu D430122A, B200
 -Sinh học D420101B300
 -Công nghệ sinh học D420201A, B200
  Các ngành đào tạo cao đẳng:   600
 -Công nghệ thông tin C480201A, A1600
6TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNQSX  2.850
 Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 38221909 - Số nội bộ: 112
Website: http://www.hcmussh.edu.vn
    
 Các ngành đào tạo đại học:    
 -Văn học D220330C, D1100
 -Ngôn ngữ học D220320C, D1100
 -Báo chí D320101C, D1130
 -Lịch sử D220310C, D1140
 -Nhân học D310302C, D160
 -Triết học D220301A, A1, C, D1100
 -Địa lý học D310501A, A1, B, C, D1130
 -Xã hội học D310301A, A1, C, D1160
 -Thông tin học D320201A, A1, C, D1100
 -Đông phưong học D220213D1140
 -Giáo dục học D140101C, D1120
 -Lưu trữ học D320303C, D180
 -Văn hóa học D220340C, D170
 -Công tác xã hội D760101C, D180
 -Tâm lý học D310401B, C, D190
 -Quy hoạch vùng & đô thị D580105A, A1, D180
 -Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103C, D1100
 -Nhật Bản học D220216D1, D6100
 -Hàn Quốc học D220217D1100
 -Ngôn ngữ Anh D220201D1270
 -Ngôn ngữ Nga D220202D1, D270
 -Ngôn ngữ Pháp D220203D1, D390
 -Ngôn ngữ Trung Quốc D220204D1, D4130
 -Ngôn ngữ Đức D220205D1, D550
 -Quan hệ Quốc tế D310206D1160
 -Ngôn ngữ Tây Ban Nha D220206D1, D3, D550
 -Ngôn ngữ Italia D220208D1, D3, D550
7KHOA YQSY  100
 Địa chỉ: Phòng 607 - Nhà Điều hành ĐHQG TP.HCM
KP6 - P. Linh Trung - Q. Thủ Đức - TP.HCM
ĐT: (08) 37242160 - Số nội bộ: 3112
Website: http://www.medvnu.edu.vn
    
 - Y đa khoa D720101B100
8VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (IEI) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM    

Campus A: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 39118311 - 39118312.
Campus B: 232/15 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
ĐT: (08) 39322070
Campus D: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 35032253
Website: www.iei.edu.vn
Email : cunhanquocte@iei.edu.vn
    

Chương trình cử nhân quốc tế là chương trình đào tạo chuyển tiếp. Sinh viên sẽ học từ một đến năm ba tại IEI sau đó sẽ học tiếp giai đoạn sau ở các trường đại học ở các nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand để lấy bằng cử nhân. Hiện tại chương trình này đào tạo 3 chuyên ngành chính:
-Nhóm ngành Kinh tế/ Quản lý: QTKD, Tài chính, Kế toán, Marketing, Quản lý Nhân sự, Quản lý Y tế, Quản lý Môi trường, Thương mại Quốc tế…
-Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: Khoa học Máy tính, Kỹ sư Phần mềm, Kỹ sư Hệ thống Máy tính…
-Ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn.
-Và nhiều chuyên ngành khác phù hợp với năng lực, sở thích của sinh viên và nhu cầu nhân lực của xã hội
Giai đoạn 1 tại IEI: sinh viên học từ 1 đến 3 năm (30-90 tín chỉ)
Giai đoạn 2 tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand: sinh viên học từ 1 đến 2 năm (30-60 tín chỉ)
    
9TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP (PUF-HCM) -
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
    
 Địa chỉ: Phòng 706, Nhà điều hành ĐHQG-HCM.
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37 242 169 - Fax : (08) 37 242 166
Website : http://www.pufhcm.edu.vn,
    
 1. Cử nhân Kinh tế - Quản lý
Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng: trường Đại học  Toulouse 1 Capitole  (Pháp)
2. Cử nhân Tin học
Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng: trường Đại học Paris 6 và Bordeaux 1 (Pháp)
    

 

Theo Hà Ánh, TNO

Nguồn tin: KenhTuyenSinh