Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, trong những năm qua, việc quản lí, chỉ đạo đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của các ĐH, CĐ, học viện và các Sở GD-ĐT đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng tại một số trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trực thuộc chưa được coi trọng; Có những đơn vị tổ chức liên kết đào tạo không đúng chức năng, không đảm bảo chất lượng; một số trường đại học tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tại các tỉnh, thành phố khác mà không báo cáo Sở GD-ĐT sở tại.

Việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho sinh viên tại một số trường ĐH, CĐ, học viện chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng đầu ra của sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng trong bối cảnh hội nhập; một số đơn vị đã tự in phôi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ không theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Để chấm dứt hiện trạng này, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của tất cả các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lí của Sở. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động hiệu quả đồng thời kiên quyết xử lí (hoặc đình chỉ hoạt động) những trung tâm vi phạm các quy định hiện hành.

Riêng đối với việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”, các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 1690/TB-BGDĐT về việc tổ chức các kì thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; Các Sở GD-ĐT, trường ĐH, CĐ, học viện không được tự in phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi chưa có văn bản ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Hồ sơ đề nghị cấp phôi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học thực hiện theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT về Quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD-ĐT; lãnh đạo trường ĐH, CĐ, học viện, lãnh đạo sở GD-ĐT có ý kiến xác nhận trong công văn đề nghị cấp phôi của trung tâm.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các Sở GD-ĐT, trường ĐH, CĐ, học viện thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị; thông tin phải được cập nhật thường xuyên và lưu trữ vĩnh viễn. Trước ngày 25/12 hàng năm, các trường ĐH, CĐ, học viện, Sở GD-ĐT tổng hợp tình hình hoạt động của các trung tâm và báo cáo về Bộ.

S.H

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/tang-cuong-quan-ly-cac-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-863829.htm