Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Đại học Kinh tế TPHCM

59C đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM;
ĐT: (08)38230082; Fax: (08)38229832

Giới thiệu trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27.10.1976 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập trường Trường Đại học Luật thuộc Viện Đại học Sài Gòn và các trường Đại học Kinh tế khác của miền Nam trước ngày giải phóng, thành Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) được thành lập từ tháng 10.1976, là cơ sở II của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15.10.1988 Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ) ban hành Nghị định số 155/HĐBT công nhận chính thức việc thành lập Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 23.10.1994, Chính phủ lại ban hành Nghị định 178/CP qui định quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính, trong đó công nhận Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính.

 

 

Khoa Kinh tế trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) được thành lập từ năm 1986 trên cơ sở tách Khoa Triết - Kinh tế thành hai đơn vị: Khoa Triết và Khoa Kinh tế độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Chức năng và nhiệm vụ của khoa là đào tạo đại học, sau đại học và tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Từ năm 1986 đến năm 1990 Khoa Kinh tế đă đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị và Kinh tế học. Từ năm 1990 đến năm 1996 khoa được giao đào tạo bậc cử nhân theo các chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh; đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành Kinh tế học.

Các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Cụ thể như sau:

Ngành đào tạoMã ngànhKhối thi
Các ngành đào tạo đại học:  
Kinh tế. Gồm các chuyên ngành:
- Kinh tế học
- Kinh tế kế hoạch và đầu tư
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực
- Kinh tế thẩm định giá
- Kinh tế bất động sản
- Kinh tế chính trị
D310101A,A1
Quản trị kinh doanh. Gồm các chuyên ngành
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị chất lượng
- Thương mại
- Ngoại thương
- Du lịch
D340101A,A1
MarketingD340115A,A1
Kinh doanh quốc tếD340120A,A1
Tài chính - Ngân hàng. Gồm các chuyên ngành
- Tài chính công
- Tài chính
- Kinh doanh bảo hiểm
- Ngân hàng
- Chứng khoán
D340201A,A1
Kế toán. Gồm các chuyên ngành
- Kế toán
- Kiểm toán
D340301A,A1
Hệ thống thông tin quản lí. Gồm các chuyên ngành
- Toán tài chính
- Thống kê kinh doanh
- Hệ thống thông tin quản lý
D340405A,A1
Luật. Gồm các chuyên ngành:
- Luật kinh doanh
D380101A,A1

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 4.000 sinh viên hệ đại học chính quy.

- Ngày thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Khối thi: Khối A và A1 cho tất cả các ngành/chuyên ngành. Thi theo đề chung của Bộ.

- Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm tuyển sinh: Tuyển một điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành. Sau khi học xong Giai đoạn giáo dục đại cương, sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường.

- Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Điện thoại tuyển sinh: Tổng đài (08) 38.23.00.82, các số nội bộ: 143, 151, 181, 182, 183.

- Địa chỉ email:  tuyensinh@ueh.edu.vn – Website: http://tuyensinh.ueh.edu.vn

Theo Đại học Kinh tế Tp.HCM

 Nguồn tin: KenhTuyenSinh