Đề án tuyển sinh riêng các trường đại học, cao đẳng

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo và lấy ý kiến đề án tuyển sinh riêng của 7 trường ĐH, CĐ. Nếu được xác nhận là phù hợp các yêu cầu, ngay trong năm nay, các trường này sẽ thực hiện tuyển sinh riêng.

ĐH Kiến trúc TP.HCM thay đổi môn thi

Trường tổ chức thi vào cùng các đợt của Bộ, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây, nhưng do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi đợt 2 để sử dụng các đề thi môn văn, toán khối D theo đề thi chung của Bộ.

Trường đề nghị đặt các khối thi mới là V1 và H1, trong đó: Khối V1 thi các môn: toán - vẽ mỹ thuật - ngữ văn; Khối H1 thi các môn: toán - vẽ trang trí màu - ngữ văn. Tiêu chí xét tuyển: điểm chuẩn theo khối thi; dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và quyết định của hội đồng tuyển sinh. Khối A: điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn khối A của Bộ. Khối V1: điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn khối D của Bộ; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn vẽ mỹ thuật từ 5 trở lên mới được xét trúng tuyển. Khối H1: điểm các môn thi văn hóa lấy hệ số 1, điểm môn vẽ trang trí màu lấy hệ số 1,5; điểm chuẩn (không nhân hệ số) không nhỏ hơn điểm sàn khối D của Bộ; thí sinh đạt điểm chuẩn phải có điểm môn bố cục màu từ 5 trở lên (không nhân hệ số) mới được xét trúng tuyển.

ĐH Vinh thi tuyển kết hợp xét tuyển

Thực hiện kỳ thi chung do Bộ tổ chức nhưng có 5 ngành xét tuyển, hoặc xét tuyển kết hợp với thi tuyển.

3 ngành xét tuyển gồm: nông nghiệp, khuyến nông, nuôi trồng thủy sản. Tiêu chí xét tuyển: tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn toán, hóa, sinh lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 90 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Hai ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm: giáo dục mầm non, giáo dục thể chất. Tiêu chí: Đối với ngành giáo dục mầm non: tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn: ngữ văn, toán lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 60 điểm trở lên; đạo đức xếp loại tốt. Đối với ngành giáo dục thể chất: tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn toán, sinh lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 60 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ và quy trình, tiêu chí tuyển sinh của Trường ĐH Vinh.

Đề án tuyển sinh riêng các trường đại học, cao đẳng

Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Riêng đối với 3 ngành nông nghiệp, khuyến nông, nuôi trồng thủy sản lấy thêm kết quả thi môn toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Điểm môn thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất hệ số 2.

>>ĐH Vinh dự kiến xét tuyển, kết hợp thi tuyển một số ngành

ĐH Đà Nẵng vừa thi vừa xét tuyển

Năm 2014, Đại học Đà Nẵng thực hiện kỳ thi chung do Bộ tổ chức (trừ 2 ngành có môn thi năng khiếu). Ngoài ra, ĐH này sẽ xét tuyển vào 6 ngành tại một số trường thành viên với một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho mỗi ngành.

Có 150 chỉ tiêu xét tuyển vào các ngành quản lý nhà nước, quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kế toán, kiểm toán, kinh doanh thương mại. Tiêu chí xét tuyển: Đối với ngành quản lý nhà nước (Trường đại học Kinh tế): Điểm trung bình chung năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của thí sinh đạt từ 6 trở lên. Điểm trung bình các môn văn, sử  lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên. Điểm  xét tuyển = Điểm TB + văn TB + sử TB. Đối với 5 ngành xét tuyển của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 trở lên. Tổng điểm trung bình các môn toán, lý, hóa (hoặc tiếng Anh) lớp 10,  11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 trở lên. Điểm xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi + toán TB + lý TB + hóa TB (hoặc Anh TB).

Ngoài việc xét tuyển, các ngành trên vẫn tuyển sinh từ kỳ thi chung do Bộ tổ chức với tổng cộng 135 chỉ tiêu.

Thi tuyển các ngành có môn thi năng khiếu gồm: Ngành kiến trúc: Xét điểm trung bình môn văn năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên. Thi tuyển các môn: toán (đề thi của kỳ thi chung do Bộ tổ chức), vẽ mỹ thuật (đề thi của ĐH Đà Nẵng). Điểm xét tuyển = toán *1,5 + vẽ mỹ thuật*2 + văn TB. Ngành giáo dục mầm non: Thi tuyển các môn: toán, văn (khối D, đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức), năng khiếu (đề thi của ĐH Đà Nẵng). Điểm xét tuyển = toán + văn + năng khiếu.

ĐH Đồng Tháp kết hợp 3 phương thức

Trường vẫn thi chung nhưng xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển một số ngành.

Các ngành xét tuyển ĐH gồm: nuôi trồng thủy sản, quản lý văn hóa, khoa học thư viện, ngôn ngữ Trung Quốc, công tác xã hội. Tiêu chí xét tuyển các ngành như sau: Nuôi trồng thủy sản: tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn toán, hóa, sinh lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 90 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Các ngành quản lý văn hóa, khoa học thư viện, ngôn ngữ Trung Quốc, công tác xã hội: tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 90 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên.

Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm: sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật. Tiêu chí cho bậc ĐH: tốt nghiệp THPT; tổng điểm môn ngữ văn lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 30 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ. Tiêu chí tuyển sinh năng khiếu gồm 2 môn: thẩm âm - tiết tấu và thanh nhạc (ngành sư phạm âm nhạc), hình họa chì và trang trí (ngành sư phạm mỹ thuật). Bậc CĐ: tốt nghiệp THPT; tổng điểm môn ngữ văn lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 27,5 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên; thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ.

Thi riêng ở các trường khối ngành văn hóa nghệ thuật

CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội

Vềthi khối C, trường sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực ra đề thiriêng. Các ngành năng khiếu của trường sẽ theo hướng thi tuyển kết hợpvới xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển mônngữ văn).

Trườngthi tuyển theo đề thi riêng khối C, R. Khối N, H, S sẽ thi tuyển kếthợp với xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển môn ngữ văn: Điểm trung bình chungcủa điểm tổng kết các năm học THPT môn này đối với các thí sinh tốtnghiệp THPT, GDTX và TCCN cùng chuyên ngành thi.

CĐ Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình

Cácngành văn hóa không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển trên cơ sở kết quảthi ĐH, CĐ của thí sinh tại các trường theo kỳ thi chung do Bộ tổ chức.Xét tuyển lấy kết quả thí sinh dự kỳ thi chung do Bộ tổ chức. Kết quảcác khối thi: A, A1, B, C và D1 cho các ngành: khoa học thư viện; quảnlý văn hóa. Phương thức xét tuyển thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy của Bộ.

Cácngành năng khiếu thi kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năngkhiếu kết hợp với xét tuyển môn ngữ văn) gồm diễn viên sân khấu kịchhát, thanh nhạc, sư phạm âm nhạc, hội họa, sư phạm mỹ thuật. Các mônthi: Diễn viên sân khấu kịch hát gồm: thẩm âm, tiết tấu (hệ số 2) vàhát, diễn chèo (hệ số 2). Ngành thanh nhạc và sư phạm âm nhạc gồm: thẩmâm + tiết tấu (hệ số 2) và hát (hệ số 2). Ngành hội họa và sư phạm mỹthuật gồm: hình họa (vẽ chì) - hệ số 2 và bố cục (vẽ màu) - hệ số 2.Tiêu chí xét tuyển môn văn: Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểmtổng kết 3 năm học.

CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Cácngành văn hóa thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ tổ chức. Các ngành năngkhiếu của trường thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các mônnăng khiếu kết hợp với xét tuyển các môn văn hóa). Thi tuyển theo kỳ thichung khối A, A1, C và D1 cho các ngành khoa học thư viện, quản lý vănhóa, Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn du lịch). Nhà trường dành mộtsố chỉ tiêu xét tuyển đối với những thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơxét tuyển vào trường trên cơ sở kết quả thi ĐH, CĐ cùng khối theo kỳ thichung và đạt điểm sàn do Bộ quy định.

Thituyển kết hợp với xét tuyển (môn ngữ văn) đối với các năng khiếu. Ngànhhội họa, sư phạm mỹ thuật, thiết kế đồ họa, quản lý văn hóa thi các mônhình họa, vẽ màu. Ngành thanh nhạc thi các môn thanh nhạc, thẩm âm,tiết tấu. Các ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụphương Tây thi các môn khả năng sử dụng nhạc cụ, thẩm âm, tiết tấu. Sưphạm âm nhạc thi các môn thanh nhạc, nhạc cụ, thẩm âm, tiết tấu. Quản lývăn hóa thi các môn thanh nhạc hoặc nhạc cụ, thẩm âm, tiết tấu. Tiêuchí xét tuyển môn văn tính như sau: lớp 10 + 11 + 12 + điểm thi tốtnghiệp môn này.


Theo Vũ Thơ, TNO

Nguồn tin: KenhTuyenSinh