Lãnh đạo trường ĐH Y tế Công cộng cho biết, năm 2014 nhà trường tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ đại học chính quy gồm 2 chuyên ngành Y tế công cộng ( 170 chỉ tiêu) và Xét nghiệm Y học dự phòng (30 chỉ tiêu).

Y tế công cộng và Xét nghiệm Y học Dự phòng là ngành học gắn liền với thực tiễn và hứa hẹn nhiều cơ hội nghề nghiệp. Hiện nay, theo con số thống kê thì nguồn nhân lực trong hệ thống y tế dự phòng còn thiếu rất nhiều và trường ĐH Y tế công cộng chính là một trong những cơ sở nơi đào tạo và cung cấp nhân lực bổ sung cho hơn 15.000 cán bộ hệ thống cán bộ y học dự phòng trong cả nước.

Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan sau: Các viện xét nghiệm tuyến Trung ương; Phòng xét nghiệm tại các Viện vệ sinh dịch tễ, Trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh/ huyện…; Các cơ quan/tổ chức khác có hoạt động xét nghiệm về môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm…; Các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe; Các trung tâm xét nghiệm khác.

Sinh viên Trường Đại học Y tế Công cộng học tại thư viện của trường.

Sinh trúng tuyển ngành Y tế Công cộng vào trường được đào tạo một trong bốn định hướng chuyên ngành chính của Y tế Công cộng: Dịch tễ học; Nâng cao sức khỏe; Dinh dưỡng - ATTP và Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp. Việc theo học các định hướng chuyên ngành sẽ giúp các em có chuyên môn sâu hơn về lĩnh vực theo học và đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng có thể làm việc ở những cơ quan sau: Cơ quan chính phủ: trong hệ thống y tế và các cơ quan có hoạt động liện quan đến sức khỏe, môi trường…; Cơ quan Phi chính phủ và các tổ chức đoàn thể, hiệp hội có các hoạt động liên quan đến sức khỏe và phát triển cộng đồng…; Các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe; Phòng khám/bệnh viện; Cán bộ các dự án; Các trung tâm y tế; Các công ty/nhà máy; Trung tâm phục hồi chức năng; Trung tâm nghiên cứu; Tự tuyển dụng (công ty/tổ chức).

Lãnh đạo nhà trường cho biết, với cách tiếp cận đào tạo mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, cộng với các kiến thức làm việc tại các cơ sở thực địa, Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng sau khi ra trường có thể làm được việc ngay mà không cần phải trải qua quá trình học và thử việc lâu.

Trên 80% sinh viên của Trường Đại học Y tế công cộng tìm được việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.

Dưới đây là thông tin chi tiết chương trình tuyển sinh Cử nhân Y tế công cộng của Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2014
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học- Trường Đại học Y tế Công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04.62662342. Website: http://www.hsph.edu.vn/dtdh/tuyensinh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dh-y-te-cong-cong-mo-chuyen-nganh-xet-nghiem-y-hoc-du-phong-847558.htm